• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Organizacyjny

Danuta Mikołajczyk - naczelnik
tel. 59 8632 849

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. realizacja zadań merytorycznych ustalonych przez Sekretarza,
 2. organizacja obiegu dokumentów w Starostwie,
 3. prowadzenie spraw gospodarczych zapewniających techniczne i materialne warunki funkcjonowania Starostwa,
 4. prowadzenie archiwum Starostwa i depozytowego,
 5. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
 6. prowadzenie zbioru porozumień w sprawie przejęcia lub powierzenia zadań,
 7. planowanie zamówień publicznych i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wniosek samodzielnej komórki organizacyjnej,
 8. obsługa organizacyjna imprez organizowanych przez organy Powiatu i Starostwo,
 9.  ewidencja środków trwałych, wartości materialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 10. prowadzenie punktu potwierdzania profili zaufanych,
 11. koordynacja realizacji zadań wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym,
 12. prowadzenie spraw dotyczących najmu lokali użytkowych i garaży.