25-lecie Zarządu Dróg Powiatowych

Utworzono: 30-01-2024

Z udziałem Wojewody Pomorskiej Beaty Rutkiewicz, Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku świętował 25-lecie działalności w strukturze Powiatu Lęborskiego. Rocznica była okazją do wspomnień – od czego się to wszystko zaczęło oraz do podsumowań dokonań w zakresie modernizacji sieci drogowej w powiecie.

Uroczystości rozpoczęły się od minuty ciszy dla uczczenia pamięci przedwcześnie zmarłego Henryka Rutkiewicza – przez wiele lat kierownika robót służby drogowej, pracującego w drogownictwie nieprzerwanie od 1979 r. To jemu prezydent Andrzej Duda nadał Medal Złoty za Długoletnią Służbę. W imieniu odznaczonego, medal odebrał z rąk wojewody syn zmarłego. Pan Henryk otrzymał również pośmiertnie Odznakę Honorową „Zasłużony dla Drogownictwa”, nadaną przez ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Po oficjalnej ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych, wojewoda B. Rutkiewicz przypomniała postać i dokonania odznaczonego, doceniając fakt, że praktycznie całe życie zawodowe poświęcił jednej firmie. – To dzisiaj jest rzecz prawie niespotykana – mówiła wojewoda Beata Rutkiewicz – Bardzo to szanuję. W uzasadnieniach do odznaczeń mowa była o rzetelności i zaangażowaniu odznaczonego, świadczących, jak myślę o tym, że po prostu kochał to, co robił. Takiej miłości do swojego zawodu życzę nam wszystkim, abyśmy robili to z wewnętrznego przekonania, a nie tylko dlatego, że musimy to robić.

Pani wojewoda złożyła również życzenia świętującym ćwierćwiecze działalności lęborskim drogowcom, podkreślając znaczenie zarządów dróg we wszystkich strukturach powiatowych jako jednostek realnie działających w zakresie poprawy warunków i modernizacji sieci drogowej. – Pracowaliście w bardzo różnych warunkach – kiedy było mniej pieniędzy na inwestycje, ale też kiedy było tych środków trochę więcej. Niemniej zawsze były to trudne zadania i poważne wyzwania – mówiła starosta Alicja Zajączkowska, zwracając się do pracowników ZDP – Życzę wam kolejnych lat skutecznego działania i dobrej współpracy z kolejnymi Zarządami Powiatu.

W obecnej formie organizacyjnej Zarząd Dróg Powiatowych rozpoczął działalność na podstawie uchwały Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 stycznia 1999 r., działając na łącznie na 61 odcinkach drogowych, z czego 28 obejmowało obszary Lęborka i Łeby. O strukturze, ludziach, zakresie działalności, sprzęcie i historii sięgającej w głąb do czasów Rejonu Eksploatacji Dróg Publicznych i lat 50. ub. wieku mówił Adrian Wenta, obecny dyrektor ZDP. Wiele mówiono na tematy inwestycyjne i te związane z remontami sieci drogowej. W najlepszym pod względem dostępności środków okresie od 2019 r. do końca 2023, na inwestycje i remonty łącznie wydano blisko 50 mln zł. 63 procent stanowiły pozyskane środki zewnętrzne. Ogromny udział w sukcesie firmy mają jej pracownicy i skuteczne zarządzanie. Podkreślali to starosta Alicja Zajączkowska i wicestarosta Edmund Głombiewski wyróżniając Medalem Starosty Teresę Bożek – emerytowaną dyrektor ZDP oraz obecnego zastępcę dyrektora tej jednostki – Mariusza Barańskiego. Życzenia drogowcom składali także: Iwona Mielewwczyk – Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz lokalni samorządowcy: Jerzy Bańka – wójt Gminy Cewice i Zdzisław Chojnacki – wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, których jednostki samorządowe współuczestniczą aktywnie w realizacji przedsięwzięć drogowych poprzez ich współfinansowanie. Pamiątkowe grawertony i życzenia przekazali także przedstawiciele firm realizujących prace drogowe na terenie powiatu: Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „Dromos” i firmy „Pol-Dróg”. Okolicznościowe wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele firm drogowych operujących na terenie powiatu. Wojciech Budkiewicz – Kierownik Działu Marketingu „Lehmann + Partner Polska” Sp. z o.o., omówił możliwe formy współpracy z firmami operującymi w branży drogownictwa oraz przedstawił korzyści z aplikacji LP-Portal, opracowanej i administrowanej przez firmę Lehmann, umożliwiającej dostęp on-line do bazy danych ewidencji dróg i obiektów mostowych. Wojciech Kołacki – reprezentujący „Budimex” S.A. – podmiot realizujący budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Data zakończenia kontraktu określona została na 7 października 2025 r. i wtedy dwujezdniowa droga ekspresowa zyska swoją pełną funkcjonalność. Oprócz budowy samej ekspresówki, inwestycja obejmuje budowę prawie 19 km dróg lokalnych i zjazdów, węzłów drogowych, 32 obiektów inżynierskich, przebudowę istniejących oraz rozwiązania usprawniające migrację zwierząt w obrębie drogi ekspresowej. W najbliższych planach realizacyjnych jest realizacja wiaduktu nad drogą wojewódzką 214, co będzie się wiązało z przeniesieniem części na czas prowadzenia prac ruchu na drogi powiatowe.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lęborku im. Mieczysława Michalskiego: zespół trębaczy pod kierownictwem Mirosława Pawlaka i zespół akordeonistów pod kierownictwem Marcina Wardulińskiego.

25-lecie Zarządu Dróg