Aktualne informacje dotyczące kwarantanny

Utworzono: 01-08-2020

W załączniku zamieszczamy aktualne informacje dotyczące liczby osób pozostających w kwarantannie na terenie miast i gmin powiatu lęborskiego, a także ilości zachorowań i ozdrowień.
Zwiększenie liczby osób w kwarantannie wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, zaostrzającego zasady postępowania, w tym objęcie kwarantanną osoby, której sprawa bezpośrednio dotyczy, wraz ze wspólnie zamieszkującą rodziną.
Przypominamy również o tym, że osoby pozostające w kwarantannie są uznawane za potencjalnie zdrowe.
Plik załącznika będzie aktualizowany codziennie o najnowsze dane.

Aktualne informacje dotyczące