Certyfikat Promocji w 100-lecie Lasów Państwowych

Utworzono: 10-06-2024

Tegoroczna XIX edycja wyróżnień w ramach Certyfikatu Promocji Ziemi Lęborskiej oraz XXXIX Lęborskie Dni Techniki odbyły się w 100 rocznicę powstania Lasów Państwowych. Stąd też tematy leśne dominowały podczas uroczystości wręczenia nagród i to zarówno w warstwie treści wykładu inauguracyjnego jak i muzycznie.

Od blisko 20 lat Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej i Lęborskie Dni Techniki to wydarzenie realizowane wspólnie przez Naczelną Organizację Techniczną i Starostwo Powiatowe w Lęborku przy współudziale Urzędu Miejskiego w Lęborku i lęborskiego oddziału Pracodawców Pomorza. W ramach certyfikatu wyróżniane są osoby i instytucje najbardziej zasłużone w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturalnym regionu, co przekłada się na efekt promocyjny obszaru powiatu lęborskiego poza jego granicami. W tym roku laureatem certyfikatu w kategorii „Osobowość” został Tadeusz Krawczyk, zasłużony dla rozwoju turystyki wieloletni przewodnik PTTK. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Eligiusz „Ligo” Grotha z Lęborka oraz Ireneusz Mania z Łeby. Kolejne statuetki lwów trafiły do 7. Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. gen. Stanisława Sosabowskiego za organizację rocznicowych obchodów 40-lecia drużyny i towarzyszących jubileuszowi imprez oraz do Księstwa Łeby w rocznicę 25-lecia działalności na terenie powiatu lęborskiego.

Nagrody i wyróżnienia wręczali laureatom włodarze Powiatu i Miasta: Tomasz Litwin - Starosta Lęborski, Adrian Wenta – Wicestarosta Lęborski i Mirosław Tandek – przewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego. Wyróżnionym gratulacje złożyli również: Jarosław Litwin – Burmistrz Miasta Lęborka i jego zastępca – Krzysztof Król. Wśród licznie zgromadzonej publiczności nie brakowało radnych wszystkich szczebli samorządu.

Muzycznie przestrzeń wypełniły wokalistki z Młodzieżowego Domu Kultury, doskonalące muzyczny warsztat pod kierunkiem Oliwii Stromskiej i Sylwestra Kustusza.

W związku z rocznicą powstania Lasów Państwowych w muzycznej warstwie imprezy rozbrzmiały myśliwskie rogi za sprawą muzyków z utytułowanego i świetnie znanego w kraju Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Jantar”, działającego przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Wśród akcentów leśnych znalazło się również spotkanie z sokolnikiem z Nadleśnictwa Lębork, który zaprezentował możliwości sokoła wędrownego. Wykład inauguracyjny wygłosił również leśnik. Wojciech Ciszek - Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Lębork mówił o historii, teraźniejszości i prawdopodobnych wariantach przyszłego funkcjonowania polskich lasów.

Wyróżnienia i nagrody przyznała również Naczelna Organizacja Techniczna. Tytuł Menadżera Ziemi Lęborskiej otrzymał Wojciech Siedlik – wieloletni dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, pedagog, który wykształcił wielu znanych muzyków oraz współautor obszernej publikacji „Lębork na pięciolinii”, będącej antologią muzycznego życia Lęborka od 1945 roku.

Tytuł Nauczyciela Zawodu 2024 przyznano mgr inż. Grzegorzowi Kołodce - nauczycielowi przedmiotów zawodowych technik informatyk i technik programista w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych. Wśród zalet nagrodzonego wymieniono ponadprzeciętną pracowitość, sumienność, zaangażowanie w życie szkoły, a przede wszystkim umiejętność rozbudzania w uczniach pasji do zagadnień IT.

Kolejnym z przyznanych przez NOT tytułów był Mister Budownictwa. Otrzymał go inwestor budynku przemysłowego z funkcją mieszkalną przy ul. Przemysłowej Roman Kwidziński. Budynek zaprojektowało Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego "AKANT" z Lęborka w składzie mgr inż. arch. Katarzyna Olejniczak, mgr inż. Piotr Kłosowski, inż. Andrzej Nawrot.

Tradycyjnie podsumowano również konkurs Sudoku. Laureatem w tym roku został Marian Kurzydło.

Wyróżnienia i nagrody otrzymali także uczestnicy Konkursu Powiatowego „Polscy Inżynierowie i Wynalazcy Generał Inżynier Józef Bem”. Wzięli w nim udział uczniowie z sześciu szkół podstawowych z terenu powiatu lęborskiego. 1. miejsce zajął Kamil Maszota ze Szkoły Podstawowej w Redkowicach. 2. miejsce Oskar Znamierowski ze Szkoły Podstawowej nr 8, 3. miejsca przypadły Ewie Grabowskiej ze Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej oraz Oliwierowi Sadło ze Szkoły Podstawowej nr 4.