• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Cewice mają swój PSZOK

Od 9 września w Cewicach rozpoczął funkcjonowanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. To miejsce, gdzie mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie dostarczyć selektywnie zbierane odpady.

Otwarcia dokonał wójt gminy Jerzy Bańka wspólnie z Edmundem Głombiewskim, Wicestarostą Lęborskim. W otwarciu uczestniczyły przedszkolaki z Zespołu Szkół w Cewicach, które podczas wizyty zostały zapoznane w przystępny sposób czym jest selektywne zbieranie odpadów i w jaki sposób robić to w domu.
W cewickim PSZOKu można pozostawić m.in. odpady wielomateriałowe, papier i tekturę, plastik i metale, zużyte baterie, akumulatory, chemikalia i leki, odpady zielone i biodegradowalne, popioły z gospodarstw domowych, odpady wielkogabarytowe i meble, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, zużyte opony, opakowania ze szkła, odpady niebezpieczne, odzież i tekstylia. W celu zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi kontenerów i znajdujących się w nich odpadów, została wybudowana wiata stalowa. Teren PSZOK-u utwardzono kostką betonową, wyposażony został w oświetlenie i przesuwną bramę wjazdową. Obiekt mieści się przy ul. Zielonej 47 w Cewicach i czynny jest od wtorku do soboty, w godz. 10 – 18. Warunkiem bezpłatnego odbioru odpadów jest ich dostarczenie na teren PSZOKu we własnym zakresie.