Co dalej? Zaproszenie do współpracy

Utworzono: 19-11-2023

„Rodzina – problemy, kryzysy, wsparcie. Jak skutecznie pomagać” – to przewodni temat konferencji szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii „Rodzina wobec wyzwań XXI w.” W drugim dniu konferencji podsumowano część projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim”.

Konferencja zorganizowana została w siedzibie Szkoły Policealnej Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Lęborku. Spotkaniu szkoleniowemu, dedykowanym psychologom, pedagogom, psychoterapeutom, specjalistom pracującym w systemie pomocy społecznej, edukacji i wszystkim zajmującym się szeroko rozumianym tematem pomocy i profilaktyki, patronował Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, przy wsparciu Powiatu Lęborskiego, Miasta Lęborka i dowódcy 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego. Dwudniowe szkolenie miało na celu lepsze zrozumienie osób w kryzysie, a szczególnie dzieci i młodzieży, których ten problem dotyczy. To kolejna ze zorganizowanych w Lęborku konferencji szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii i jego prezesa, Daniela Mihuniewicza. – Myślę, że nasze, można powiedzieć już tradycyjne i cykliczne spotkania, wpisują się w lokalne potrzeby edukacji specjalistów – mówi prezes D. Mihuniewicz – Mam nadzieję, że oprócz wykładów przygotowanych przez prelegentów, podobnie jak w poprzednich edycjach, ta jesienna konferencja, spełni rolę integracyjną środowiska i posłuży wymianie doświadczeń i nawiązywaniu różnych form współpracy w zakresie edukacji, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Z uczestnikami spotkało się 12 prelegentów, wysokiej klasy specjalistów w poszczególnych dziedzinach: psychologii, w tym klinicznej, pedagogiki, psychoterapii, leczenia uzależnień i wielu innych, w tym również filozofii i prawa. Wśród prelegentów obecna była m.in. Anna Maria Wesołowska – sędzia orzekająca w sprawach rodzinnych, cywilnych i przez prawie 30 lat w sprawach karnych – postać doskonale znana z programów telewizyjnych, w tym z paradokumentu sądowego emitowanego na antenie i platformach streemingowych w latach 2006-2020. Od ponad 20 lat pani sędzia zajmuje się edukacją prawną społeczeństwa. Pełniła również funkcję społecznego doradcy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

W drugim dniu konferencji, z udziałem Starosty Lęborskiego Alicji Zajączkowskiej, dyrektor Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim – Bogusławy Lis-Zielińskiej i kierownik Referatu Programów Pomocowych lęborskiego starostwa – Hanny Kowalskiej oraz pracowników operujących w obszarze pomocy społecznej, dokonano podsumowania częściowego projektu Centrum Usług Społecznych. – Ten projekt to cały zespół niesamowicie szerokiego spektrum działań z obszaru pomocy społecznej, który pozwolił nam, jako powiatowi, ogół pomocy społecznej przenieść w realia potrzeb obecnych czasów, wyzwań i problemów, z którymi mierzy się obecnie społeczeństwo – mówiła starosta A. Zajączkowska – Chciałabym, by ten projekt nie zakończył się definitywnie wraz z zakończeniem okresu jego trwałości, ponieważ wypracowane mechanizmy, zrealizowany równolegle pakiet projektów miękkich oraz sposoby działań podejmowanych w zakresie bardzo szeroko rozumianej pomocy społecznej, są potrzebne, a ich zasadność została wielokrotnie potwierdzona uzyskiwanymi rezultatami. Niezmiernie się cieszę, że do realizacji udało nam się pozyskać takiego partnera jak Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii, które okazało się bardzo poważnym, odpowiedzialnym partnerem, podejmującym we własnym zakresie szereg działań wykraczających poza precyzyjne zapisy projektowe, które uzyskały dofinansowanie.

Podsumowaniom towarzyszyły podziękowania dla osób zaangażowanych w jego realizację, w tym dla zespołu Referatu Programów Pomocowych i personalnie dla Hanny Kowalskiej i Michaliny Makurat, wdrażających projekt, a obecnie pracujących nad jego rozliczeniem. – Będziemy czynili starania w celu pozyskiwania kolejnych środków, by skutecznie kontynuować zadania, których się podjęliśmy, bo przecież wszystko to, czego wspólnie dokonaliśmy ma służyć realnej pomocy i wsparciu osobom, które takiej pomocy potrzebują – mówiła starosta.