• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Darczyńcy życia uhonorowani

31 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Lęborku zorganizowana została Gala Polskiego Czerwonego Krzyża. W tym roku, z racji przypadającej 100-letniej rocznicy PCK, Prezes Oddziału Rejonowego w Lęborku wręczył przybyłym gościom okolicznościowe medale. Z okazji  "Tygodnia PCK" odznaczeniami uhonorowano Honorowych Dawców Krwi. W uroczystym spotkaniu krwiodawców z powiatu lęborskiego uczestniczyli m.in.  Wiceprezes Zarządu Okręgowego PCK w Gdańsku - Piotr Zaborowski, Przewodniczący Pomorskiej Rady HDK PCK w Gdańsku - Andrzej Blok, Starosta Lęborski – Alicja Zajączkowska, Burmistrz Miasta Lęborka - Witold Namyślak, Zastępca Burmistrza – Jerzy Pernal, Sekretarz Miasta Lęborka - Marian Kurzydło, Wójt Gminy Cewice – Jerzy Bańka wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Cewice - Wiesławem Kellerem, a także Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska - Ryszard Wittke.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne i długoletnie oddawanie krwi na wniosek Oddziału Rejonowego PCK w Lęborku Oddział Okręgowy w Gdańsku Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I, II lub III stopnia uhonorowano kilkudziesięciu krwiodawców.