Dobry sprawdzian gotowości

Utworzono: 18-09-2023
W sobotę (16.09) Łebę opanowały służby ratownicze. Pokazy sprzętu, technik ratowniczych, stoiska edukacyjne, warsztaty i konkursy z przewodnią myślą dotyczącą ratownictwa – to to, czego doświadczyć można było podczas pikniku kampanii społecznej Akademia Ratownicza RENEGADE/SAREX-23.
 
W ramach Akademii Ratowniczej RENEGADE/SAREX-23 w Łebie przeprowadzone zostały dwa wydarzenia: Wielki Piknik Służb z udziałem wszystkich służb odpowiedzialnych za ratownictwo i bezpieczeństwo Państwa oraz epizod poszukiwawczo – ratowniczy po katastrofie statku powietrznego na terenie gminy Łeba. Działania ratownicze prowadzone były na terenie morskim i lądowym z wykorzystaniem statków ratowniczych, śmigłowców ASAR oraz pojazdów specjalistycznych. Realizmowi sytuacyjnemu służyły rozmiary trenażera odwzorowujące dokładną wielkość statku powietrznego.
Akademia jest to kampania społeczna mająca na celu promowanie ratownictwa i bezpieczeństwa Państwa oraz edukowanie obywateli jak mają zachowywać się w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych. Ogólnym celem i założeniem ćwiczeń była realizacja procedur narodowego systemu Obrony Powietrznej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym powstałym w polskiej przestrzeni powietrznej oraz weryfikacja rozwiązań systemowych służby ASAR i systemu SAR w zakresie zdolności do prowadzenia akcji poszukiwawczo – ratowniczej nad całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem Wielkiej Akademii Ratowniczej RENEGADE/SAREX jest promowanie służb ratowniczych porządkowych działających w naszym kraju. Na terenach łebskiego portu pojawili się tego dnia strażacy, policja, Służba Więzienna, Żandarmeria, Wojsko, Wojska Obrony Terytorialnej i Straż Graniczna, Ratownicy Medyczni, Służby Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ASAR, Wodna Służba Ratownicza i PCK. Stawiła się także krajowa administracja skarbowa i rzecznik praw dziecka. Powiat Lęborski reprezentował Wicestarosta Lęborski – Edmund Głombiewski. – Bardzo popieram organizację podobnych wydarzeń. Jako samorządowiec doceniam wszelkie działania służb służące poprawie bezpieczeństwa i świadomości prawidłowych zachowań w sytuacjach kryzysowych, których można nabyć poprzez udział w podobnych pokazach i warsztatach. Samorządy przykładają bardzo dużą rolę do wzmacniania jednostek ratowniczych, o czym świadczy systematyczne wspieranie choćby straży pożarnych poprzez dofinansowywanie modernizacji sprzętu. Udział w dzisiejszym wydarzeniu daje również pogląd na temat przygotowania naszych służb do akcji – to taki niemal bojowy sprawdzian sprawności, który dowodzi, że to przygotowanie nie budzi zastrzeżeń.