Droga do Unieszyna na finiszu

Utworzono: 23-05-2023

Za kilka dni spodziewany jest oficjalny odbiór i przekazanie do użytkowania przebudowanej drogi powiatowej z Pogorzelic do Unieszyna. Dzisiaj (23.05) Wicestarosta Lęborski Edmund Głombiewski przy udziale przedstawiciela wykonawcy inwestycji, dokonał technicznego odbioru inwestycji.

Techniczny przegląd inwestycji dotyczył ostatniego 1,8 km odcinka z blisko 6-km przebudowywanej drogi. Oprócz gruntownej przebudowy jezdni wraz z jej konstrukcyjnym wzmocnieniem, wyposażeniem w nową warstwę ścieralną, inwestycja objęła także przebudowę infrastruktury odwadniającej z częściowym wykorzystaniem już istniejących odwodnień, pochodzących z czasów przedwojennych - obecnie także zmodernizowanych i dostosowanych do współczesnych wymogów wraz z zainstalowaniem pod ziemią dwóch zbiorników na wody opadowe, których zadaniem będzie przejęcie nadmiaru wody podczas intensywnych opadów i zapobieżenie podtopieniom nawierzchni, które zdarzały się w przeszłości. – Ta droga była w fatalnym stanie i jako jedno z priorytetowych zadań trafiła na listę zadań do pilnej realizacji, ponieważ jest w dużym stopniu uczęszczana, stanowiąc łącznik pomiędzy terenami Gminy Nowa Wieś Lęborska i Gminą Cewice umożliwiającym przejazd z pominięciem Lęborka – mówi Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski sprawujący bezpośredni nadzór nad zagadnieniami dróg i komunikacji w powiecie – Dzisiaj inwestycja jest na ukończeniu. Pozostały jeszcze do zrobienia niemal kosmetyczne poprawki, które wykonawca zobowiązał się wykonać w ciągu siedmiu dni.
W ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Programu Inwestycji Strategicznych inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.343.888,88 zł. Dzięki zaangażowanym w przedsięwzięcie środkom rządowym, uzupełnionym o wkład finansowy Powiatu Lęborskiego oraz gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Nadleśnictw Lębork i Cewice, wykonana została nowoczesna droga, poprawiająca bezpieczeństwo mieszkańców, ułatwiająca dojazd turystom oraz usprawniająca komunikację pomiędzy gminami Nowa Wieś i Cewice, a także poprawiająca warunki komunikacyjne transportu ciężarowego i związanego z gospodarką leśną. W technicznym odbiorze ostatniego odcinka uczestniczyli, oprócz wicestarosty, przedstawiciele wykonawcy – firmy „Drogomex” oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku z dyr. Adrianem Wentą. Przebudowę zrealizowano w krótkim czasie, ponieważ umowę na wykonawstwo podpisano zaledwie w marcu ub. roku. Pierwszy etap przebudowy zakończony został w październiku ub. roku. W całości inwestycja zostanie odebrana i przekazana do użytku do końca miesiąca.