Dzień Flagi w Lęborku

Utworzono: 03-05-2022

- Narodowe barwy to symbol jedności Polaków – świadomości korzeni polskości, historii i wartości wyznawanych przez naród od jego zarania – mówił Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski – podczas uroczystości Dnia Flagi przed lęborskim starostwem - Bez względu na czas, miejsce i okoliczności historyczne, polska flaga, polskie barwy narodowe, budziły zawsze otuchę, wiarę w rozwój i umacnianie się Polski jako niepodległego państwa.

Podczas tegorocznego Dnia Flagi, oprócz przypomnienia znaczenia barw narodowych i symboli na przestrzeni historii, nie zabrakło odniesień do obecnej sytuacji polityczno-militarnej za południowo-wschodnią granicą Polski. - Z historii niegdysiejszych wojen i narodowowyzwoleńczych zrywów z udziałem Polaków wiemy, że koszmar wojny przynosi wyłącznie krew, łzy i cierpienie niewinnych – mówił wicestarosta - Mamy świadomość, że w Ukrainie oprócz wojny w wymiarze militarnym, toczy się również walka o demokrację przeciw mrokom totalitaryzmu. To również walka o przyszły kształt polityczny i przyszłość Europy. Dlatego wsparcie dla Ukrainy jest naszym obowiązkiem jako demokratycznego europejskiego narodu.

To pierwszy Dzień Flagi obchodzony w warunkach trwającego w Europie konfliktu militarnego. To również pierwsze świętowanie w tradycyjnej formie po zdjęciu pandemicznych obostrzeń, kiedy znowu można spotykać się w tradycyjnej formie. Świadomość obu tych elementów powinna wpływać na zacieśnianie więzi Polaków jako ludzi, jako wyznawców tych samych funkcjonujących od wieków wspólnych wartości. Szacunek do narodowych symboli powinien przekładać się na utrwalanie międzyludzkich relacji bez względu na jakiekolwiek różnice poglądowe. Z tą ideą koresponduje fakt, że 2 maja jest również Dniem Polonii i Polaków za Granicą – święta wszystkich Polaków mieszkających za granicą, zabiegających w minionych latach o polską niepodległość oraz wyrażających przywiązanie do Rzeczypospolitej. Należy pamiętać, że narodowe symbole: godło, hymn, flaga, spajają naród jako wspólnotę.

W tegorocznym święcie wzięli udział lęborczanie i mieszkańcy lęborskiego powiatu. W uroczystości uczestniczył senator Kazimierz Kleina, Iwona Mielewczyk – radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, samorządowcy z miast i gmin powiatu lęborskiego. Kompanię honorową wystawił 1. Lęborski Batalion Zmechanizowany im gen. Jerzego Jastrzębskiego. Poczet flagowy jednostki dokonał uroczystego wciągnięcia flagi polskiej na maszt przed starostwem. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe lęborskich szkół i organizacji społecznych. O oprawę artystyczną święta zadbała młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury, Orkiestra Dęta „Ziemia Lęborska” i mażoretki pod kierunkiem Wiesławy Wojciechowicz. O przywiązaniu do narodowych symboli mówiły również dzieci z Gromady Zuchowej ZHP "Nieprzetarty Szlak", która od października ub. roku funkcjonuje przy Lęborskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych "Iskierka Nadziei".