Dzień Inwalidy w SERiON

Utworzono: 25-05-2023

Światowy Dzień Inwalidy był okazją do okolicznościowego spotkania członków Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lęborku. Z członkami stowarzyszenia spotkali się przedstawiciele władz Powiatu Lęborskiego.

Spotkanie otworzył Andrzej Kaczorowski, prezes SERiON wspólnie z Beatą Gołojuch – sekretarzem Zarządu stowarzyszenia. W imieniu Zarządu Powiatu Lęborskiego życzenia zebranym złożyli: starosta Alicja Zajączkowska i wicestarosta Edmund Głombiewski. – Na ręce pana prezesa wszystkim państwu składamy życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości – mówiła starosta A. Zajączkowska – Cieszę się, że uczestniczycie państwo w naszych projektach, w tym w Centrum usług społecznych, gdzie oprócz dostępnej fachowej pomocy, dostępna jest również przestrzeń umożliwiająca spotkania i konstruktywne wspólne spędzanie czasu, do czego przy każdej nadarzającej się okazji zachęcam.

Wicestarosta E. Głombiewski, dołączając do życzeń, zwrócił uwagę na ogromne znaczenie integracji społecznej osób niepełnosprawnych, która skutkuje lepszym zrozumieniem przez ogół społeczności ich potrzeb i problemów, co przekłada się na poprawę jakości funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami.

„Bądźmy życzliwi i otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych” – takie hasło przyświeca tegorocznym obchodom Światowego Dnia Inwalidy. W komunikacie okolicznościowym stowarzyszenia, zwrócono uwagę na konieczność kształtowania pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych oraz na to, że we współczesnych czasach to niezbędne do podjęcia wyzwanie wymagające zaangażowania wielu podmiotów, ponieważ przełamywanie barier i stwarzanie warunków do godnego życia osób niepełnosprawnych jest zadaniem w głównej mierze zdrowej części społeczeństwa. Zwrócono uwagę na potrzebę zrozumienia i wspólnego ze środowiskami osób niepełnosprawnych wypracowywania mechanizmów ułatwiających codzienne funkcjonowanie niepełnosprawnym.

Oprócz przedstawicieli samorządu powiatowego, w spotkaniu uczestniczyła reprezentacja władz miejskich z burmistrzem Lęborka i przewodniczącym Rady Miejskiej, przedstawicielki jednostek świadczących pomoc społeczną, szefowa Koła Ligi Kobiet Polskich i proboszcz parafii pw. św. Jakuba Ap., w której odbyła się w godzinach porannych msza w intencji osób z niepełnosprawnościami.

W części artystycznej świątecznego spotkania, ze specjalnym programem zaprezentowały się dzieci z Przedszkola nr 6 oraz chór „Radość życia”.