EDU offshore WIND – nowoczesne pomysły na rozwój kariery

Utworzono: 16-03-2023

Około 5 tys. uczniów z ok. 100 szkół ponadpodstawowych - liceów, techników i szkół branżowych z województwa pomorskiego uczestniczyło w Edukacyjnych Targach Kariery EDU offshore WIND, które przez dwa dni odbywały się w Gdańsku. W poświęconej nowoczesnym kierunkom planowania kariery imprezie wzięli udział również uczniowie z lęborskich szkół ponadpodstawowych.

EDU OFFSHORE WIND 2023 było finałem szeroko zakrojonego programu edukacyjnego prowadzonego w szkołach ponadpodstawowych woj. pomorskiego od listopada 2022 do marca 2023. Celem było zarażenie młodych ludzi pasją do zielonej energetyki. Chodzi o przygotowanie nie tylko sprawnej kadry technicznej dla rozpoczynających się na Pomorzu energetycznych procesów inwestycyjnych, ale również o stworzenie sprzyjającego zielonej energii zaplecza np. planistów, urzędników czy prawników. Podczas targów została zaprezentowana kompleksowa oferta kariery w branży offshore z uwzględnieniem definicji poszczególnych zawodów, kwalifikacji jakie są potrzebne, aby je wykonywać oraz informacji, gdzie te kwalifikacje można uzyskać. Interdyscyplinarne prezentacje odbywały się przy użyciu wielkogabarytowych elementów Morskiej Energetyki Wiatrowej, symulatorów Virtual Reality oraz różnego rodzaju eksponatów, co umożliwiło pokazanie skali i rozmachu planowanych przedsięwzięć. – To świetny pomysł, żeby namacalnie pokazać we fragmentach to, co będzie w przyszłości będzie elementem naszej codzienności. To również bardzo dobry przekaz skierowany do młodych ludzi stojących u progu kariery, że warto związać się zawodowo z nowymi kierunkami rozwoju techniki i energetyki – mówi Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski, również obecna w Gdańsku podczas targów – Jako powiat staramy się o uruchomienie na naszym obszarze Branżowego Centrum Umiejętności (BCU), które byłoby elementem wspierającym rozwój nowych technologii, a przede wszystkim dającym młodym ludziom na miejscu dostęp do rozpoczęcia kariery w zawodach przyszłości.
Wśród uczestników spotkać można było młodzież z lęborskich szkół ponadpodstawowych, w tym z Powiatowego Centrum Edukacyjnego, które być może w przyszłości stanie się bazą dla działalności BCU.
Wśród uczestników targów można było spotkać również dr. Sławosza Uznańskiego – uczestnika rekrutacji do Europejskiego Korpusu Astronautów, który spośród 22,5 tys. kandydatów zakwalifikowany został przez Europejską Agencję Kosmiczną do ścisłej grupy rezerwistów, którzy będą mogli znaleźć się w gronie uczestników programu kosmicznego realizowanego na pokładzie International Space Station. Uznański specjalizuje się w projektowaniu elektroniki akceleratorów. Projektował m.in. system sterowania mocą Wielkiego Zderzacza Hadronów w CERN i od tego czasu pracuje jako jego operator. Jest autorem książki na temat efektów promieniowania w układach elektronicznych i współautorem ponad 50 artykułów naukowych. Gość specjalny targów opowiadał o pasjach i konsekwencji w działaniu dla osiągania założonych celów oraz o testach jakie musiał przejść aby zakwalifikować się do elitarnego grona Europejskiego Korpusu Astronautów.
Offshore, morska energetyka wiatrowa - to przyszłość pomorskiej gospodarki. Wg szacunków w branży może znaleźć pracę nawet ok. 70 tys. osób w skali kraju, w tym w skali województwa pomorskiego możliwe jest wykreowanie nawet 30 tys. nowych miejsc pracy.