Finansowy zastrzyk

Utworzono: 26-03-2020

Powiat Lęborski wsparł miejscowy szpital kwotą blisko 600 tys. zł. Kolejne pieniądze w wysokości 50 tys. zł dla szpitala z przeznaczeniem na przeciwdziałanie zagrożeniu epidemicznemu Zarząd uruchomił z rezerwy celowej, na wniosek Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Sprawom dotyczącym finansów SPS ZOZ poświęcona była w przeważającej części sesja Rady Powiatu Lęborskiego, która odbyła się 19 marca br. 300 tys. zł. przeznaczono na wybudowanie izolatki na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Kolejna izolatka ma powstać z przeznaczeniem do użytkowania jej przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Na wniosek Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Powiatu Lęborskiego uruchomił ponadto rezerwę finansową w kwocie 50 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup dla miejscowego szpitala środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji rąk dla jednostek podległych.
Mając na względzie wyjątkową sytuację powstałą na skutek zagrożenia epidemicznego i konieczność podjęcia działań w celu zabezpieczenia potrzeb szpitala na wypadek realnego wystąpienia przypadków wystąpienia zakażeń wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu ochronnego, Starostwo zakupiło dla SPS ZOZ maski ochronne FFP2 oraz 200 szt. kombinezonów ochronnych, a także sprzęt do respiratorów – wąż do ssaka i zamknięty system do odsysania rurek intubacyjnych. Jak zgodnie twierdzą przedstawiciele władz powiatu, chociaż nie ma w Lęborku ani okolicach potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem, to należy zawczasu podjąć niezbędne działania, by w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia, zapewnić bezpieczeństwo zarówno pacjentom, jak i personelowi szpitala.

Finansowy zastrzyk