• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Honorowe wyróżnienie

Starosta Lęborski, Alicja Zajączkowska, otrzymała tytuł honorowego członka Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Okazją do wręczenia związanej z tytułem statuetki była odbywająca się w Lęborku Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między nauką i praktyką”.

„Lęborskie Wydarzenia” odbyły się już po raz trzynasty i stanowiły połączenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej i Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego. Tym razem naukowa konferencja odbywała się pod hasłem „Między nauką i praktyką. Prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne konteksty resocjalizacji”. W ramach obrad nie zabrakło odniesień do ważnych dla kuratorów jubileuszy: 100-lecia Kurateli Sądowej, 100-lecia Służby Więziennej w Polsce i 20-lecia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Konferencji towarzyszyły też imprezy sportowe: XIII Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski na Stadionie Miejskim i II Międzynarodowy Kuratorski Zlot Motocyklowy. Wśród gości specjalnych imprezy pojawili się: prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska i prof. Wojciech Zalewski z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Jarosław Utrata-Milecki Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecni byli także prezesi Sądów Rejonowych w Lęborsku i Słupsku oraz goście z Wielkiej Brytanii i Ukrainy.