• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Inwestycja w bezpieczeństwo

Nowoczesna instalacja przeciwpożarowa wraz z zabezpieczeniem zabytkowego sufitu zostanie zainstalowana w auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. To warunek niezbędny dla zachowania pierwotnego przeznaczenia tej sali oraz poprawy stanu ogółu zabezpieczeń przeciwpożarowych w szkole.

Powiat Lęborski sukcesywnie realizuje zalecenia Państwowej Straży Pożarnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów budowlanych znajdujących się pod zarządem powiatu oraz systematycznego dostosowywania do spełniania aktualizowanych norm w tym zakresie. W poniedziałek (29.06. br.) w Starostwie Powiatowym odbyło się podpisanie umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie instalacji SSP, DSO oraz zabezpieczenie elementów drewnianych nad sufitem auli do stopnia trudno zapalnego”. Użyte w nazwie skróty oznaczają: System Sygnalizacji Przeciwpożarowej i Dźwiękowy System Ostrzegawczy, które podniosą skutecznie poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku. Wraz z instalacjami, umiejscowione w suficie auli zabytkowe kasetony, pokryte zostaną specjalną niepalną powłoką, co zapewni ich ognioodporność, a jednocześnie pozwoli na utrzymanie ich zabytkowego charakteru. W fazie projektowej, przedsięwzięcie zostało uzgodnione z Konserwatorem Zabytków z Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku. Ze strony Powiatu, umowę na wykonanie inwestycji sygnowali: Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski i Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski. Po stronie wykonawczej umowę podpisał Radosław Budnicki, Prezes Zarządu „Provision” Sp. z o.o. w Rumi, specjalistycznej firmy zajmującej się m.in. wdrożeniami i wykonawstwem systemów ochrony przeciwpożarowej. Wartość inwestycji to 184.500 zł, które zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Lęborskiego. Nowe systemy rozpoczną funkcjonowanie z końcem sierpnia br. i objęte będą pięcioletnią gwarancją i rękojmią na wykonawstwo, materiały i zamontowane urządzenia. Warto dodać, że wcześniej, podczas prac termomodernizacyjnych obiektu ZSM-I wykonany został system hydrantów wewnętrznych.