• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Kierunki kultury – ankieta

Kierunkom rozwoju działań kulturalnych poświęcona jest ankieta przygotowana przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Zachęcamy do wypełnienia.

Badanie ankietowe ma określić w którym kierunku powinny być realizowane działania kulturalne, by jak najlepiej zabezpieczyć potrzeby publiczności. Przymusowa izolacja społeczna ostatnich miesięcy spowodowała, że również ośrodki kultury zawiesiły swoją działalność. Niektóre z placówek, jak choćby część teatrów, udostępniało spektakle on-line. Inne z placówek, próbowały dotrzeć do zainteresowanych organizując eventy np. przy wykorzystaniu portali społecznościowych.

Obecnie jednak, kiedy ograniczenia sanitarne zostały nieco złagodzone i życie społeczno-gospodarczo-kulturalne zaczyna wracać do normy, trzeba odpowiedzieć sobie na istotne pytania: czego oczekuje publiczność, jakie kierunki rozwoju kultury powinny być szczególnie wspierane, by zaspokoić zapotrzebowanie społeczne, ale przede wszystkim, czy publiczność – po doświadczeniach pandemii Covid-19, jest gotowa do uczestnictwa w życiu kulturalnym, zarówno na terenach wiejskich, jak i w wielkomiejskich ośrodkach.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: www.tiny.pl/7c8jj do 8 lipca br. Jej wypełnienie nie powinno zająć więcej, niż 7 minut. Formularz jest anonimowy.