Kolejne kluby sportowe ze wsparciem finansowym Zarządu Powiatu Lęborskiego

Utworzono: 27-03-2024


27 marca br. zawarte zostały umowy na realizację zadań promocyjnych poprzez działalność sportową. Z przedstawicielami klubów umowy podpisała starosta Alicja Zajączkowska oraz Członek Zarządu Adam Nowak.
Podobne umowy sporządzane są co roku i służą promocji powiatu poprzez sportowy wyczyn, organizację imprez sportowych o charakterze upowszechniającym aktywność fizyczną, a także udział sportowców, zarówno dorosłych, jak i młodzieży w zawodach, olimpiadach itp. Starosta Alicja Zajączkowska zawarła umowy z dwoma  klubami:
- Klubem Sportowym „Leśnik Cewice”
- Uczniowskim Klubem Sportowym Ekoludek Szczenurze.
Zgodnie z zapisami umów, Klub Sportowy „Leśnik Cewice" zrealizuje zadania promocyjne podczas rozgrywek piłki nożnej na szczeblu Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
Z kolei Uczniowski Klub Sportowy Ekoludek Szczenurze zobowiązuje się wykonać warunki umowy podczas lekkoatletycznych zawodów sportowych o zasięgu międzywojewódzkim i ogólnopolskim m. in. na Międzywojewódzkich Mistrzostwach w Biegach Przełajowych, mityngach lekkoatletycznych o zasięgu krajowym, Ogólnopolskich Zawodach „Lekkoatletyka dla każdego”, zawodach biegowych o zasięgu wojewódzkim.
Środki w ramach zawartych umów przekazywane są po realizacji zgłoszonych przedsięwzięć, a każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji popartego materiałami multimedialnymi.