Kontynuacja wsparcia dla WTZ

Utworzono: 02-02-2024

112.320 zł Powiat Lęborski przeznaczy w tym roku na wsparcie funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej. W piątek (2.02) o szczegółach współpracy w związku z zawartą umową o wsparciu działalności Warsztatu rozmawiała starosta Alicja Zajączkowska z przedstawicielami stowarzyszenia prowadzącego warsztaty.

W rozmowach uczestniczyły przedstawicielki Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”, które prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej: prezes Maria Machola, skarbnik Bożena Smętoch i członek Zarządu Stowarzyszenia Liliana Gałaman. Wraz ze starostą Alicją Zajączkowską, struktury Powiatu reprezentowała Bogusława Lis – Zielińska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jednostki współpracującej ze Stowarzyszeniem w imieniu Powiatu.

Podobnie jak w poprzednim roku Powiat również w tym roku dofinansuje działania WTZ w zakresie działań aktywizujących osoby niepełnosprawne z terenu powiatu lęborskiego. Aktualnie z pomocy i przygotowania zawodowego w WTZ korzysta 30 osób z różnych części powiatu. Do dyspozycji mają 6 pracowni: informatyczną, krawiecka, rehabilitacyjno-terapeutyczną, umiejętności społecznych, artystyczną i gospodarstwa domowego. Środki finansowe z Powiatu uzupełnią finansowanie, jakie na WTZ stowarzyszenie otrzymuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Swoje wsparcie Powiat będzie przekazywał w kwartalnych równych transzach z zastrzeżeniem konieczności rozliczania wykorzystanych środków w terminie do 10 dnia każdego kolejnego kwartału.

Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” powstał jako pierwsza tego rodzaju instytucja w powiecie lęborskim. Głównym celem działalności jest aktywizacja zawodowa uczestników zajęć, którymi są osoby z orzeczoną niepełnosprawnością umiarkowaną lub sprzężoną ze wskazaniem na „tak” do uczestnictwa w WTZ, w wieku od 16 roku życia. – Jestem przekonana, że te środki zostaną właściwie spożytkowane na uatrakcyjnienie zajęć osobom uczestniczącym w działaniach prowadzonych przez Warsztat – mówi starosta Alicja ZajączkowskaTę pewność potwierdza poparta doświadczeniem dotychczasowa współpraca ze Stowarzyszeniem, które wykonuje świetną robotę w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych. Wiele razy miałam okazję uczestniczyć w okolicznościowych spotkaniach w WTZ i jestem pod ogromnym wrażeniem zdolności manualnych podopiecznych, ale również ich naturalnej ekspresji i chęci do działania. Przedsięwzięcia przynoszące takie efekty warto wspierać i promować.

Dobrą współpracę i przychylność ze strony PFRON podkreśla Maria Machola, prezes Stowarzyszenia, potwierdzając jednocześnie, że wparcie Powiatu rzeczywiście poszerza możliwości działania i poprawia efektywność pracy z podopiecznymi.

Dużą wagę wśród działań Warsztatu przywiązuje się do podtrzymywania tradycji ważnych dla życia rodzinnego i społecznego. W okresach świątecznych podopieczni WTZ przygotowują okolicznościowe spotkania, którym towarzyszą artystyczne prezentacje i dekoracje wykonane własnoręcznie w ramach prowadzonych zajęć. W świąteczną tradycję wpisało się również organizowanie przez Warsztat okolicznościowych kiermaszów ozdób świątecznych w okolicach Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Wiele razy kiermasze WTZ odbywały się również w siedzibie starostwa. Miniony rok był momentem jubileuszu ćwierćwiecza działalności Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”. Liczba gości, życzeń i składanych gratulacji podczas rocznicowego spotkania była widocznym potwierdzeniem jak mocno Stowarzyszenie wrosło w strukturę społeczną powiatu i z jak pozytywnym odbiorem spotykają się podejmowane przez nie działania.