• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Lasy Państwowe wesprą drogowe inwestycje

Wicestarosta Lęborski Edmund Głombiewski spotkał się z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Bartłomiejem Obajtkiem i Nadleśniczym Nadleśnictwa Lębork, Janem Dominieckim. Tematem rozmów był udział Lasów Państwowych w dofinansowaniu remontów dróg powiatowych.

Podczas rozmów, które odbywały się w Starostwie Powiatowym w Lęborku omówiono zasady współpracy pomiędzy Powiatem Lęborskim, a Lasami Państwowymi w zakresie finansowego wsparcia inwestycji drogowych na drogach powiatowych przebiegających przez tereny leśne. Szczegółowo omówiono możliwości współfinansowania rozpoczętej już inwestycji – przebudowy drogi w kierunku Popowa, a dokładniej odcinka Dziechno – Popowo, przebiegającego w całości przez tereny leśne.
Jak wcześniej informowaliśmy na trasie do Popowa nawierzchnia drogi zostanie gruntownie przebudowana i wzmocniona. Przebudowane zostaną również skrzyżowania remontowanej trasy z drogami leśnymi. Kilka dni temu teren budowy został przekazany wykonawcy, co oznacza, że roboty rozpoczną się tuż po zakończeniu pomiarów geodezyjnych i potrwają do końca października. Kierowcy przemieszczający się tzw. „kaszubskim skrótem” w kierunku Trójmiasta zyskają nowoczesną i bezpieczną drogę, wzrośnie również w wymierny sposób bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych miejscowości. Inwestycja realizowana będzie zgodnie z najnowocześniejszymi standardami, uwzględniającymi uwarunkowania rolnośrodowiskowe, a więc np. zastosowanie przyjętych normami zabezpieczeń dla płazów i leśnej zwierzyny przed prawdopodobieństwem kolizji z przejeżdżającymi pojazdami.
Rozmowy dotyczyły również planowanych na przyszły rok inwestycji drogowych Powiatu, a więc modernizacji dróg powiatowych Unieszyno – Pogorzelice i Laska – Czerwieniec.