Łeba wesprze szpital

Utworzono: 29-06-2022

W środę (29.06) w sali obrad Rady Powiatu Lęborskiego zawarta została umowa pomiędzy samorządem Miasta Łeby, Powiatem Lęborskim i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki zdrowotnej. Na podstawie zapisów dokumentu, Łeba wesprze SPS ZOZ w kosztach związanych z eksploatacją sprzętu medycznego.

Umowę zawarli: Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska, Wicestarosta Lęborski Edmund Głombiewski, Burmistrz Miasta Łeby Andrzej Strzechmiński oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku Marta Frankowska. Umowa zakłada przekazanie dotacji celowej przez Miasto Łebę na finansowanie konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu technicznego i medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Dokument potwierdza wysokość dotacji - kwotę 70.000,00 złotych zostanie przekazana w terminie 14 dni. Wykorzystanie środków, zgodnie z przeznaczeniem ma nastąpić w terminie do dnia 31.12.2022 roku.