Leśnicy i myśliwi świętują stulecie

Utworzono: 20-11-2023

Potrójny jubileusz był okazją do spotkania leśników, myśliwych i myśliwskich muzyków sygnalistów podczas uroczystej Mszy Hubertowskiej wg ceremoniału zatwierdzonego przez episkopat Polski. 100-lecie obchodzą Lasy Państwowe i Polski Związek Łowiecki. Ćwierćwiecze natomiast świętuje Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Jantar" przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Z jubilatami spotkali się samorządowcy, przedstawiciele dyrekcji LP i mieszkańcy Lęborka.

Postać św. Huberta łączy leśników i myśliwych, ponieważ to wspólny dla obu profesji patron. To jeden z najbardziej „zajętych” świętych w panteonie, bo patronuje też strzelcom, sportowcom, kuśnierzom i jeźdźcom. Kult św. Huberta był niezwykle popularny w wielu krajach Europy. „Sławny rozumem”, bo takie jest znaczenie tego imienia był najprawdopodobniej potomkiem królewskiego rodu Merowingów, amatorem krwawych łowów i hulaszczego życia, z którego wyrwało go zdarzenie z wielkiego piątku 695 roku, kiedy Hubert dostrzegł białego jelenia, z jaśniejącym w porożu chrystusowym krzyżem, a następnie usłyszał głos samego Chrystusa, zobowiązujący go do oddania się na służbę bogu. Poruszony tym doświadczeniem, Hubert nawrócił się, porzucił dwór królewski, syna powierzył opiece brata, a resztę majątku rozdał ubogim. Potem stał się uczniem biskupa Lamberta z Maastricht. Kiedy w końcu sam został biskupem, swoje dochody rozdawał ubogim aż do śmierci w 727 roku. Tyle legenda.

Podczas rocznicowych obchodów, leśnicy i myśliwi oddali hołd swojemu patronowi w sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku, gdzie mszę św. koncelebrowali: proboszcz parafii o. Robert Wołyniec i ks. Andrzej Bagiński, kapelan przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku. Okolicznościowe wystąpienia dotyczyły kondycji lesistości w Polsce oraz roli myśliwych i leśników w społeczeństwie i systemie ochrony przyrody. Był również czas o wspomnieniu historii Lasów Państwowych i osób pełniących rolę organizatorów struktury formalnie skupiającej leśników. Jan Banacki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lębork wspominał postacie prof. Jana Miklaszewskiego i Adama Loreta – pierwszego dyrektora Lasów Państwowych.

Uroczystą oprawę mszy zapewnił jubilat - Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Jantar" przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Po mszy, można było nacieszyć ucho dźwiękami myśliwskich rogów i wysłuchać koncertu wraz z hejnałem PZŁ i Fanfary Leśników Polskich. Obecnym szefem zespołu jest Wiesław Keller z Nadleśnictwa Cewice, a jednocześnie cewicki samorządowiec. Ogromnym sukcesem zespołu jest zdobycie Grand Prix na XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Myśliwskiej w Radzyminie, skąd zespół wrócił do siebie z Rogiem Wojskiego – festiwalowym trofeum.

W uroczystościach wraz z leśnikami i myśliwymi uczestniczyli: Bartłomiej Obajtek – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski, wicestarosta Edmund Głombiewski, burmistrz Lęborka Witold Namyślak i przewodniczący rady Miejskiej Lęborka – Jarosław Litwin. Każdy z uczestników miał okazję skosztować specjałów smakowitej kuchni myśliwskiej i doskonałego bigosu.