• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

LUTW po Walnym

Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku podsumował miniony okres funkcjonowania. W spotkaniu po Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu Lęborskiego i Miasta Lęborka.

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia było również okazją do podziękowania za pracę na rzecz LUTW, jego dotychczasowej prezes – Grażynie Pieńkowskiej – Sadowskiej, która w niezwykły sposób potrafiła poprzez osobiste zaangażowanie, przewartościować spojrzenie wielu osób na możliwości korzystania z uroków życia w nieco dojrzalszym wieku. Podziękowania za działalność w LUTW złożyli pani Prezes: Alicja Zajączkowska, Starostwa Lęborski i Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski. – Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest wspaniałą płaszczyzną do integracji osób starszych, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania nowych znajomości. Pani, jako Prezes tej instytucji, z powodzeniem wydobyła z naszych seniorów najlepsze wartości oraz stworzyła warunki do umocowania na trwałe tej szacownej instytucji wśród organizacji społecznych powiatu lęborskiego – mówiła Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski, gratulując osiągnięć kończącej kadencję Prezes.

LUTW od lat pełni bardzo ważną rolę we współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządem w kreowaniu polityki senioralnej Powiatu Lęborskiego. Aktywizacja seniorów, stwarzanie im możliwości realizacji zainteresowań, kultywowania pasji w gronie przyjaznych osób to jeden z elementów trwania w świetnej kondycji fizycznej i utrzymywania przez wiele lat umysłowej sprawności. Ponad 100 aktywnych seniorów powiatu zgłębia swoją wiedzę w przeróżnych dziedzinach, korzystając z możliwości obcowania z ludźmi nauki, kultury, sztuki. Wielu dba o harmonię ciała i ducha oddając się z upodobaniem rozmaitym formom fizycznej aktywności. Wszyscy z nich udowadniają swoim osobistym przykładem, że wiek to tylko umowna liczba, a każdy etap życia ma swój niepowtarzalny smak. Lęborscy seniorzy otwarci są również na kontakty z młodszymi, by dzielić się swoim bogatym życiowym doświadczeniem, tworząc świetną płaszczyznę do wielopokoleniowej współpracy.