Medal Senatu w 15-lecie Stowarzyszenia EDUQ

Utworzono: 13-09-2023

Senator Kazimierz Kleina wręczył prezes Alinie Fegler-Kotkiewicz Medal Senatu RP w uznaniu zasług Stowarzyszenia EDOQ w zakresie społecznej integracji i działań aktywizujących lokalne środowiska. Okazją do wyróżnienia było spotkanie rocznicowe z okazji jubileuszu 15-lecia stowarzyszenia.

Wyliczając dokonania EDUQ – wszystkich osób działających w stowarzyszeniu przez minionych 15 lat, senator K. Kleina podkreślił wagę działań i odwagę wchodzenia w obszary, które bywały nie do końca zgłębione przez formalne struktury administracji publicznej i samorządowej. - Działania stowarzyszenia pięknie uzupełniały „etatowe” działania formalnych struktur poprawiając skuteczność i efektywność tam, gdzie uzyskiwane efekty nie zawsze były w pełni zgodne z oczekiwaniami – mówił senator - Stowarzyszenie EDUQ jest takim domem dla tych wszystkich, którzy potrzebują bycia razem i wspólnego działania i poprzez to działalnie realizują siebie i wciąż nowe pomysły. Obecny EDUQ to bardzo sprawna i pewna organizacja skupiająca wokół siebie ludzi przeróżnych profesji, których łączy wspólnota celów i ogromna determinacja pozytywnego wpływania na to, co nas otacza.

W rocznicowym spotkaniu w Klubie Osiedlowym „Baza” uczestniczyli, oprócz członków stowarzyszenia, przyjaciele EDUQ – osoby wspierające działania stowarzyszenia w różnych formach – od organizacyjnych, przez fachowe wsparcie specjalistyczne, po finansową i rzeczową pomoc w realizacji przedsięwzięć. Działaczom społecznym, specjalistom w różnych dziedzinach i przedsiębiorcom towarzyszyli samorządowcy, w tym reprezentujący samorząd powiatowy: Ryszard Wenta - członek Zarządu Powiatu i Danuta Mikołajczyk – sekretarz powiatu. – Gratuluję doskonałych efektów 15-letniej pracy – mówiła D. Mikołajczyk – Stowarzyszenie od początku wspierało i propagowało ideę wolontariatu, społeczną aktywizację i wartościowe społeczne inicjatywy, co w efekcie wspierało tworzenie i w dalszym ciągu pomaga w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Życzę kolejnych lat pełnych pomysłów i realizacji nowych społecznie potrzebnych projektów.

Podsumowując 15-lecie, prezes Alina Fegler-Kotkiewicz zwróciła uwagę na 12 kamieni milowych wyznaczających kierunki i obszary działań stowarzyszenia. Pierwszym z nich, na samym początku działalności, kiedy EDUQ funkcjonowało jeszcze w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, był właśnie wolontariat skupiający m.in. pedagogów tej szkoły. Pierwszym projektem realizowanym w stowarzyszeniu było działanie „Aktywni - Pozytywni” – rozwój kluczowych umiejętności wolontariuszy. To, jak mówiła prezes stowarzyszenia, pozwoliło nabyć umiejętności pracy z młodzieżą metodą projektową. Ta forma pracy, jako najskuteczniejsza dominuje w EDUQ do dzisiaj. Obecnie nad realizacją projektów czuwa dwójka koordynatorów. Od chwili uzyskania akredytacji do organizacji wolontariatu z udziałem osób z zagranicy, do tej pory w EDUQ funkcjonowało w formie realizacji wolontariatu ponad 100 osób z przeszło 20 krajów. Obecnie stowarzyszenie gości 20 zagranicznych wolontariuszy, z czego 12 przyjechało specjalnie w celu pomocy w organizacji odbywającego się równolegle z jubileuszem Festiwalu Ulicznego. Jak podkreśla prezes stowarzyszenia, zagraniczny wolontariat sprzyja integracji międzykulturowej i edukacji pozaformalnej w zakresie doskonalenia umiejętności językowych. Kolejnym ważnym etapem było uzyskanie certyfikatu w celu utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych, działającego w ramach Pomorskiej Sieci Organizacji Pozarządowych. To m.in. szkolenia, doradztwo dla innych organizacji i zarządzanie Akumulatorem Społecznym. Od 2016 r. COP jest dofinansowywane przez Gminę Miasto Lębork i Powiat Lęborski, jako element budowania wspólnoty mieszkańców. EDUQ współtworzyło także Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego i Radę Działalności Pożytku Publicznego. Wśród wielu działań znalazło się też powołanie Fundacji Regionalne Centrum Młodzieży.

To tylko niewielka część najbardziej spektakularnych działań. Nie sposób w materiale informacyjnym zawrzeć wszystkich aspektów tematycznych i form realizowanych działań. Niemniej życzymy obchodzącej jubileusz organizacji kolejnych dziesięcioleci dynamicznego rozwoju i rozszerzania już istniejących form działalności.

Po oficjalnym spotkaniu rocznicowym, na terenie przed KO „Baza” oglądać można było artystyczne prezentacje odbywające się w ramach Festiwalu Ulicznego.