Medal Starosty dla profesora

Utworzono: 26-06-2021

Zbysław Etmański – kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym otrzymał Medal Starosty Lęborskiego. Doświadczony pedagog odszedł na emeryturę po blisko pół wieku zawodowej aktywności. Wręczenie odznaczenia odbyło się podczas zakończenia roku dla absolwentów III klas Szkoły Branżowej.

- To jeden z nielicznych przypadków, kiedy mam okazję wręczyć Medal Starosty Lęborskiego, ponieważ osoby wyróżnione tym odznaczeniem stanowią swego rodzaju elitę w swoich branżach i profesjach – mówiła Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski – Pan Zbysław zasłużył na to wyróżnienie po wielokroć, będąc doskonałym organizatorem szkolenia zawodowego dla uczniów, menadżerem sukcesywnie modernizującym bazę szkoleniową praktycznego Powiatowego Centrum Edukacyjnego, a także, a może przede wszystkim – pełniąc rolę mentora – przewodnika po tajnikach zawodu dla absolwentów Powiatowego Centrum Edukacyjnego. Z ogromna przyjemnością wręczam medal człowiekowi, który 30 lat spośród 50 lat kariery zawodowej poświęcił kształceniu młodzieży.
Zbysław Etmański rozpoczął karierę zawodową prawie 50 lat temu. Od 30 lat związany jest z Zespołem Szkół Budowlanych, a później z Powiatowym Centrum Edukacyjnym, w którym od 26 lat pełni funkcję kierownika – najpierw warsztatów szkolnych, później Centrum Kształcenia Praktycznego, a obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego PCE w Lęborku.
- Większość z nas pamięta chwile, kiedy warsztaty szkolne funkcjonowały w obiektach przy ul. Abrahama. Dzisiaj, po zmianach wprowadzonych przez ówczesną dyrektor szkoły, a obecną starostę, panią Alicje Zajączkowską, z powodzeniem funkcjonują w budynkach przy ul. Wojska Polskiego. Śmiałe decyzje reorganizacyjne, przy wsparciu doskonale dobranej kadry nauczycielskiej i osób tak oddanych szkole jak pan Zbysław, spowodowały, że mamy doskonała bazę szkoleniową, która umożliwia realne łączenie teorii z praktyką, co warunkuje sukcesy uczniów lęborskiego PCE na miarę regionu i kraju – mówił Artur Obolewski, dyrektor PCE.
Uczniowie lęborskiego PCE wielokrotnie osiągali sukcesy w rankingach branżowych. Monter zawodowy robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz – to zawody, w których uczniowie PCE odnosili sukcesy na skalę krajową. W 2009 roku w PCE w Lęborku odbył się Ogólnopolski Finał Turnieju Budowlanego.
Medalowi Starosty Lęborskiego towarzyszyła nagroda dyrektora szkoły dla Zbysława Etmańskiego za całokształt pracy zawodowej. „Za wieloletnią owocną współpracę, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków, osiągane sukcesy w kształceniu umiejętności zawodowych młodzieży, podejmowane działania na rzecz szkoły, efektywną modernizację bazy szkoleniowej CKZ oraz życzliwość w stosunku do uczniów i współpracowników” – głosi uzasadnienie do nagrody dyrektora. – Niech towarzyszy panu zawsze poczucie dobrze wykonanego zadania i świadomość, że pozostawił pan trwały ślad w historii szkoły oraz miłe wspomnienia z wzajemnej współpracy – dodał dyr. A. Obolewski.
Zakończenie roku to również ślubowanie absolwentów i nagrody dla najlepszych – w procesie edukacyjnym i w sporcie. Nagrody najlepszym wręczali wspólnie starosta Alicja Zajączkowska i dyr. PCE Artur Obolewski. O wyróżnienia dla sportowców zadbali nauczyciele wychowania fizycznego. Pożegnanie odchodzącego na emeryturę Zbysława Etmańskiego, to nie jedyne personalne wyróżnienia tego dnia. Jubileusz 35-lecia pracy zawodowej obchodziła pani Irena Pisarska (w tym 20 lat pracy w PCE), która swoją karierę zawodową zaczynała jako absolwenta tej szkoły. – Na tych dwóch przykładach – pana Zbysława i pani Ireny zobaczcie jak może wyglądać zawodowa kariera, od absolwenta naszej szkoły, poprzez studia wyższe, do kierowniczych stanowisk, które mam nadzieję, w przyszłości osiągniecie – mówił dyr. A. Obolewski, zachęcając absolwentów do złożenia dokumentów do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, prowadzonego przez PCE w systemie weekendowym, czyli umożliwiającym równolegle pracę zawodową.

Medal Starosty dla profesora