Mikołaj Bazyli Ochman pełniącym funkcję Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 23-07-2021

Z dniem 16.07.2021 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wyznaczył Pana Mikołaja Bazylego Ochmana do pełnienia funkcji Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta. Na zastępcę powołano  pełniącego dotychczas tę funkcję Wojciecha Guźniczaka

Mikołaj Bazyli Ochman