Mój nauczyciel – mój mistrz

Utworzono: 17-10-2022

- Nauczyciel – mistrz, to nie tylko osoba przekazująca wiedzę, ale również wzór do naśladowania, wskazujący ważne w życiu zasady postępowania i moralne wzorce ważne w dorosłym życiu – mówiła starosta Alicja Zajączkowska podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
Wraz z nauczycielami świętowali wszyscy pracownicy oświaty, w tym – pracownicy administracji i warunkujący sprawność funkcjonowania placówek oświatowych – pracownicy obsługi. Święto było także okazją do wręczenia stypendiów starosty najzdolniejszym uczniom.

- Bardzo ważne zadania pełni w każdej placówce dyrektor szkoły, który nie tylko pełni rolę tego „pierwszego nauczyciela”, ale również niezwykle ważną funkcję organizatora życia szkolnego – mówiła starosta A. Zajączkowska – Dyrektor musi być mistrzem w wielu dziedzinach. Od niego zależy również w dużej mierze jak pracuje szkoła, jaka w niej panuje atmosfera, jak przebiega współpraca w gronie pedagogicznym. Jeśli zespół tworzy zgraną drużynę, jest ona zdolna osiągać doskonałe wyniki. Wszystkim bez wyjątku: dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego, zarówno zawodowo jak i w życiu osobistym.

Do życzeń dołączyły się przedstawicielki nauczycielskich związków zawodowych: Halina Ługowska – Siłka – prezes lęborskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i Aleksandra Werra – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku.

Życzenia pracownikom oświaty przekazał również wicestarosta Edmund Głombiewski oraz Marian Borek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego, uczestniczący wspólnie ze starostą we wręczaniu nagród dla dyrektorów i wyróżniających się nauczycieli szkół Powiatu Lęborskiego.

W tym roku nagrody starosty otrzymało 8 dyrektorów: Hanna Janczak, Aleksandra Kasprzykowska, Artur Obolewski, Grzegorz Popin, Danuta Rybak, Wojciech Siedlik, Teresa Szczepańska i Tomasz Tutak.

Dwie nauczycielki z Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu: Gabriela Kęsik i Bogumiła Bondarczuk, otrzymały nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Obie panie otrzymały także najwyższe odznaczenie oświatowe – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Niebagatelną rolę w procesie edukacyjnym pełnią także przedsiębiorcy – mistrzowie w swoich dziedzinach, organizujący praktyki zawodowe dla uczniów szkół branżowych. Wyróżnienia otrzymali: Wiesław Białk, Irena Drywa, Waldemar Pluta i Stanisław Wiśniewski. Starosta doceniła również skuteczną koordynację zajęć praktycznych, odbywających się pod nadzorem Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Podziękowania otrzymali: Roman Chmielecki – Starszy Cechu i Renata Kępińska – dyrektor Biura Cechu.

Uzyskanie wysokich wyników nauczania także zasługuje na szczególne wyróżnienie. Lista Stypendystów Starosty Lęborskiego w tym roku liczyła 98 nazwisk uczniów i absolwentów. Najwięcej stypendystów, bo aż 40 osób, wykształcił Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu. 34 osoby uzyskały stypendium w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, 11 osób w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym, 7 osób w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, 4 w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych oraz po jednej osobie w Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Trzy z nagrodzonych osób uzyskało maksymalną średnią ocen: 6,0.

Ewa Burak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w lęborskim starostwie odczytała okolicznościowy list Małgorzaty Bielang – Pomorskiego Kuratora Oświaty. W części artystycznej uroczystości wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.