Nabór chętnych do udziału w pracach II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Utworzono: 08-09-2023

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Pan Jan Kleinszmidt serdecznie zaprasza młodzież z powiatu lęborskiego do udziału w pracach II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi, zawartymi w Statucie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego, zgłoszenia kandydatów na radnych można składać do dnia 12 września 2023 roku (wtorek) - liczy się data wypływu do Urzędu Marszałkowskiego. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z rekomendacją i przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub złożenie go w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Koperta ze zgłoszeniem winna być opatrzona dopiskiem „Kancelaria Sejmiku, Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Nie otwierać przed terminem obrad Zespołu Rekrutacyjnego".

Wszelkie informacje na temat naboru dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Pomorskiego www.sejmikmlodziezowy.pomorskie.eu, www.pomorskie.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego: https://bip.pomorskie.eu/m,576,dokumenty-do-pobrania.html.