Najwyższa pozycja w rankingu

Utworzono: 27-03-2024

Powiat Lęborski został sklasyfikowany na 9 pozycji najlepszych powiatów w Polsce w Rankingu Związku Powiatów Polskich. To najwyższa pozycja, jaką nasz powiat uzyskał we wszystkich dotychczasowych edycjach tej prestiżowej klasyfikacji.

W „złotej dziesiątce” rankingu w kategorii powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców, z województwa pomorskiego, oprócz Powiatu Lęborskiego znalazł się Powiat Słupski, czego serdecznie gratulujemy sąsiadom zza miedzy.

Ocenie podlegało 57 punktów w 7 obszarach działania. Najwyższe oceny Powiat Lęborski uzyskał w następujących obszarach:

Rozwój i fundusze – za ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych, za ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych, za liczbę programów finansowanych z funduszy krajowych realizowanych w danym roku, za wielkości środków finansowych wydatkowanych na szkolenie kadry w danym roku, za wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań publicznych realizowanych przez NGO oraz za udział w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli i pracowników powiatowych jednostek oświatowych.

Polityka społeczna i zdrowotna - za posiadanie w urzędzie rozwiązań ułatwiających kontakt z urzędem osób z dziećmi, za realizację programu na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu, za realizację programu polityki zdrowotnej oraz za promocję aktywnego stylu życia poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym.

Edukacja, kultura i sport - za wspieranie zdolnej, utalentowanej młodzieży poprzez tworzenie systemów stypendialnych, za rozwój szkolnictwa zawodowego, za wspieranie inicjatyw integrujących społeczność lokalną oraz za organizację powiatowego konkursu adresowanego do samorządów gminnych lub uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Samorząd na rzecz mieszkańców - za działania (edukacyjne, informacyjne) z zakresu bezpieczeństwa publicznego na rzecz mieszkańców i za inicjatywy danego powiatu które pomagają zachować specyfikę swojego regionu, pielęgnować lokalne zwyczaje, obrzędy charakterystyczne dla jego terenu.

Działania promocyjne - za zorganizowanie konferencji poświęconych działalności danego powiatu oraz za ustanowienie Tytułu Honorowego.

Wysoko ocenione zostały również działania na rzecz wspierania środowiska senioralnego, wolontariatu, zapewnienie dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami, możliwość rezerwacji wizyty w urzędzie online lub przez aplikację i funkcjonowanie Kodeksu Etycznego w jednostkach organizacyjnych powiatu. Doceniono też działania w zakresie organizacji ruchu, uwzględniające drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, a także działające oznaczone trasy turystyczne i szlaki tematyczne.

W rankingu ZPP Powiat Lęborski uczestniczy ze znaczącymi osiągnięciami od 2017 r. Obecny wynik, to efekt oceny działań Powiatu w 2023 r. Dziewiąte miejsce w Polsce to dotąd najwyższe z wyróżnień, jakie udało się osiągnąć we wszystkich edycjach rankingu i dobre podsumowanie efektów progresu rozwojowego w jubileuszowym 25 roku działalności samorządu powiatowego.

W imieniu Starosty Lęborskiego Alicji Zajączkowskiej, statuetkę podczas zorganizowanego w Karpaczu Zgromadzenia Ogólnego ZPP, odebrała Iwona Witke – kierownik Referatu Rozwoju i Promocji.

- W ubiegłym roku byliśmy na miejscu 12, ale mocno wierzyłam, że możemy ten wynik poprawić i tak się stało, z czego ogromnie się cieszę – komentuje wynik starosta Alicja Zajączkowska – Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w tym sukcesie mają swój udział, bo to jest efekt doskonałej zespołowej pracy: urzędników starostwa, pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych, Zarządu Powiatu, radnych powiatowych, osób i podmiotów współpracujących z jednostkami powiatu, jak choćby organizacje pozarządowe, instytucje kultury, sportu oraz wszystkie osoby społecznie aktywne – mieszkańcy powiatu, którzy podczas przeróżnych spotkań i rozmów wspierali nas w działaniu, sami również różne działania inicjując. Wyróżnienie to oczywiście ogromna radość, ale i odpowiedzialność za przyszłość, by taki wynik co najmniej utrzymać, a jestem przekonana, że to jest możliwe i do tego lub lepszego wyniku dążyć będziemy w kolejnych latach.