Narodowe Święto Niepodległości

Utworzono: 13-11-2023

Oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości – jak co roku zorganizowane zostały przy Obelisku Niepodległości na Skwerze Orła Białego. W tym roku uroczystości wsparli rycerze z Lęborskiego Bractwa Rycerskiego wraz z braćmi rycerskimi z Malborka i to oni właśnie wykonali honorową salwę armatnią. Wraz ze społeczeństwem świętowali przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych, oświaty i służb mundurowych.

Powiat Lęborski podczas obchodów reprezentowali: Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski, Edmund Głombiewski – wicestarosta i Danuta Mikołajczyk – sekretarz powiatu. W miejscowe obchody świąteczne włączyły się również radne Sejmiku Województwa Pomorskiego: Iwona Mielewczyk i Mirosława Kaczyńska. W imieniu samorządu Lęborka wystąpiła delegacja, której przewodniczył burmistrz Witold Namyślak, który wygłosił okolicznościowe przemówienie dotyczące niełatwych dróg do odzyskania niepodległości po 123-letnim okresie zaborów, kończąc je okrzykiem: „Niech żyje Niepodległa! Niech żyje niepodległa Rzeczpospolita Polska!”. W części artystycznej wystąpiły wokalistki ze Szkoły Wokalu Anny Krawczykowskiej z wiązanką okolicznościowych utworów. Uroczystości przy obelisku poprzedziła msza odprawiona w Sanktuarium św. Jakuba Ap., skąd na Skwer Orla Białego uczestników odprowadziła Orkiestra Dęta „Ziemia Lęborska”. Składaniu kwiatów pod obeliskiem towarzyszył przejazd historycznych pojazdów militarnych grupy „Militarni Lębork”. Tuż po uroczystościach, chętni mogli wziąć udział we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych w sali kinowej Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata”. Wieczorem – żołnierze lęborskiego garnizonu zorganizowali na Placu Pokoju wieczornicę poprzedzoną przemarszem z pochodniami i orkiestrą z terenu jednostki do centrum miasta.