Niezwykła wystawa w Łebie

Utworzono: 13-05-2024

Kaszubski Zespół Parlamentarny wraz z senatorem Kazimierzem Kleiną oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zorganizowali w Łebie wystawę Waldemara Grzelaka „Rybacy na Jeziorze Łebsko – przyroda, tradycja, współczesność”. W piątkowym (10.05) wernisażu uczestniczyła starosta Alicja Zajączkowska.

Autor fotografii – Waldemar Grzelak – zajmuje się tą dziedziną sztuki od 57 lat. Na koncie ma na swoim koncie niezliczoną ilość nagród i wyróżnień. Jak sam o sobie mówi, przez wszystkie lata twórczej działalności doświadczył wielu rodzajów sztuki fotografowania, które w sumie potwierdziły, że wszystkie przynoszą radość. Zdaniem pana Waldemara, nawet z rzeczy z pozoru zwyczajnych, można stworzyć niebanalną fotografię, Stąd też pogoń za pięknem zastąpiło jego ukazywanie i tworzenie fotogramów z własną malarską wizją świata – tworzenia przy użyciu aparatu obrazów, podobnie jak przy użyciu instrumentów tworzy się muzykę.
W gronie widzów wernisażu, znaleźli się m.in. reprezentujący nowo wybrany samorząd Łeby: burmistrz Agnieszka Derba i przewodniczący Rady Miejskiej Łeby – Krzysztof Budaszewski, radni Powiatu Lęborskiego: Arkadiusz Kąkol, Tomasz Laskowicz i Piotr Musianowicz. Wśród parlamentarzystów goszczących na wernisażu obecny był poseł Kazimierz Plocke. W uznaniu dorobku artystycznego i znaczenia prac dla zachowania dziedzictwa regionalnego, senator Kazimeirz Kleina wręczył artyście w imieniu Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Medal Senatu RP.