Nowe umowy na profilaktykę

Utworzono: 20-01-2023

W lęborskim starostwie w piątek (20.01) zawarto nowe umowy na kontynuację realizacji działań profilaktycznych przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Skorzystają na tym wszyscy mieszkańcy powiatu, dla których diagnostyka medyczna w zakresie rzeczowym umów, będzie bardziej dostępna.

Na podstawie zawartej umowy, w bieżącym roku będą realizowane badania profilaktyczne z zakresu wczesnego wykrywania:
- nowotworu piersi u kobiet
- nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn
- dysplazji stawów biodrowych u niemowląt.

Profilaktyka kobieca skierowana jest do pacjentek w wieku 34-49 lat oraz powyżej 70 roku życia z terenu powiatu lęborskiego, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały wykonywanych badań USG piersi oraz w ciągu ostatnich 24 miesięcy badania mammograficznego. W zakresie badań profilaktycznych znajduje się badanie palpacyjne piersi przez lekarza radiologa wraz z instruktażem samodzielnego wykonywania takiego badania w przyszłości, zebrania wywiadu, kwalifikacji do wykonania odpowiedniego badania w zależności od wieku kobiety, obciążenia dziedzicznego i budowy piersi, wykonanie wskazanego przez lekarza badania i wydanie wyniku oraz określenie czasu wykonania następnego badania, względnie – w sytuacji stwierdzenia konieczności podjęcia leczenia – stosowne skierowanie pacjentki.

Profilaktyka dla mężczyzn skierowana jest do pacjentów od 40 roku życia wzwyż – mieszkańców powiatu lęborskiego. Czynności obejmą: badania kliniczne w Poradni Chirurgicznej, badanie PSA w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, badanie USG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej i konsultację lekarską.

Profilaktyka dysplazji stawów biodrowych obejmuje niemowlęta z terenu powiatu lęborskiego, kwalifikujące się na badania w okresie od początku stycznia do końca grudnia 2023 roku. Czynności profilaktyczne obejmują poradę lekarską, badanie USG stawów biodrowych oraz – w zależności od diagnozy – skierowanie celem wyposażenia w pomocowe środki zaopatrzenia ortopedycznego.

W ramach zawartych umów Powiat Lęborski przekaże również środki finansowe na realizację szczepień ochronnych przeciw grypie, pneumokokom i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Szczepieniami będą objęci pensjonariusze DPS 1 oraz DPS 2.

Wzorem lat poprzednich finansowane będą także w tym roku działania profilaktyczne w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła Rodzenia” w SPS ZOZ w Lęborku. Szkoła Rodzenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w zakresie: edukacji na temat porodu, połogu, wsparcia psychicznego, wdrażania rodziców do zadań opiekuńczych oraz ćwiczeń fizycznych ogólnousprawniających.

W imieniu samorządu powiatowego umowę podpisali: Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski i wicestarosta Edmund Głombiewski. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opiekli Zdrowotnej reprezentowali: Marta Frankowska – dyrektor SPS ZOZ i zastępca dyrektora ds. finansowych – Adam Hoffmann.