O HIV i AIDS profilaktycznie

Utworzono: 01-12-2020

Podniesieniu poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS poświęcony był konkurs dla młodzieży pn. „Nie daj szansy AIDS”, przeprowadzony przez Starostwo Powiatowe
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku.

Konkurs trwał od 02.11.2020 r do 20.11.2020 r.  i polegał na wykonaniu przez uczniów szkół ponadpodstawowych plakatu profilaktycznego, zgodnego z tematem konkursu.

Konkursowe jury oceniało przede wszystkim zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność plakatu, estetykę wykonania, czytelność i wymowę edukacyjno – zdrowotną. 28 pracom złożonym w konkursie przyglądało się bacznie jury w składzie: Ewa Burak naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku, Dorota Kidrowska – podinspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, Marzena Kowalczyk, pracownik Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lęborku oraz Krystian Kuczyński, inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.

Decyzją jury nagrody otrzymali:

I miejsce – Emilia Suchodolska – Powiatowe Centrum Edukacyjne im. E. Kwiatkowskiego
w Lęborku

II miejsce – Maja Jakóbiak – Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
w Lęborku

III miejsce – Natalia Baranowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku

Wyróżnienia:

  1. Kamil Kaszubowski – Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku
  2. Natalia Redo – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku.

- Budujące jest to, że młodzież interesuje się tematyką ważną z punktu widzenia szeroko pojmowanych spraw społecznych i zagadnień zdrowia publicznego. Ważne jest, by o problemach, o zagrożeniach mówić i nie unikać tematów trudnych, ponieważ wymiana informacji, konstruktywna dyskusja, również poprzez formy artystycznego wyrazu, wpływa zawsze dobrze dla podniesienia poziomu wiedzy oraz zdrowotnej świadomości i edukacji – powiedziała Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski – Dziękuję wszystkim za udział w konkursie, gratuluję nagrodzonym i wyróżnionym i zachęcam do włączania się w podobne przedsięwzięcia w przyszłości.
1 grudnia, corocznie, począwszy od roku 1988 obchodzony jest Światowy Dzień AIDS, ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jego celem jest uwrażliwienie na problem oraz solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi tą chorobą. Jest to bardzo ważna data, która integruje wiele działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS, podejmowanych na całym świecie. Aby ten wyjątkowy dzień co roku był sukcesem, nad jego koncepcją przez cały rok pracuje wielu ludzi. Od lat z okazji 1 grudnia na całym świecie przeprowadzana jest kampania, mająca za zadanie zwrócenie oczu całego świata na problem HIV/AIDS. Kampania odbywa się zawsze pod parasolowym hasłem „Zatrzymać AIDS. Dotrzymać obietnicy.”, ale dodatkowo co roku zmienia się jej szczególne przesłanie, mające na celu zwrócenie uwagi światowej społeczności na różne aspekty epidemii (np. „Jeden Świat. Jedna Nadzieja”, „Czy słyszałeś mnie dzisiaj?’ – Kobiety, dziewczęta, HIV i AIDS” albo „Żyj i daj żyć – stygmatyzacja i dyskryminacja”).

O HIV i AIDS profilaktycznie
O HIV i AIDS profilaktycznie
O HIV i AIDS profilaktycznie
O HIV i AIDS profilaktycznie
O HIV i AIDS profilaktycznie
O HIV i AIDS profilaktycznie
O HIV i AIDS profilaktycznie
O HIV i AIDS profilaktycznie
O HIV i AIDS profilaktycznie
O HIV i AIDS profilaktycznie
O HIV i AIDS profilaktycznie
O HIV i AIDS profilaktycznie