Odpustowo w Mostach

Utworzono: 20-06-2022

XV Biesiada Odpustowa odbyła się w minioną niedzielę w Mostach. W spotkaniu wziął udział Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski.

Tradycja festynów odpustowych w Mostach trwa od wielu lat. Od zawsze była to dobra forma integracji lokalnej społeczności i przyjemny sposób spędzenia niedzielnego popołudnia dla całych rodzin. W tym roku, po zakończeniu pandemicznych ograniczeń dotyczących zgromadzeń, wymiar tej imprezy jest szczególny i potwierdzający powrót do normalności. Spotkanie odpustowe ma wymiar religijny, rodzinny i sportowo-rekreacyjny. W ramach integracji środowiska odbyły się występy artystyczne i animacje dla dzieci. Wspólnie z proboszczem parafii św. Brata Alberta w Mostach współorganizatorami imprezy byli: Gmina Nowa Wieś Lęborska i Koło Gospodyń Wiejskich w Mostach.