Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Utworzono: 24-03-2022

„Język polski oraz zajęcia taneczne dla cudzoziemców” - Związek Ukraińców w Polsce Koło w Lęborku