Ogólnopolski Dzień Seniora w Lęborskim SERiON

Utworzono: 24-11-2022

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych powiatu lęborskiego zorganizowało obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Tradycyjnie, miejscem spotkania była kawiarnia „Różana” w Lęborku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powiatu, miasta oraz pomocy społecznej.

Spotkanie otworzył Andrzej Kaczorowski, prezes SERiON wspólnie z Beatą Gołojuch – sekretarzem Zarządu stowarzyszenia. W klimat oficjalnej części zebranych wprowadził występ zespołu „Radość Życia”, który oprócz tradycyjnego Hymnu Seniora, zaprezentował wiązankę dobrze znanych i lubianych utworów, zapraszając publiczność do wspólnego śpiewania. Co roku Dni Seniora obchodzone są w wymiarze światowym, europejskim i ogólnopolskim. Lęborskie obchody dotyczyły obchodów krajowych, które przypadają 14 listopada. Oprócz lęborskich reprezentantów stowarzyszenia na spotkaniu pojawili się również przedstawiciele Łeby, Wicka i Mostów. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków stowarzyszenia. Dzień seniora to z jednej strony okazja do składania życzeń, a z drugiej do pewnej refleksji i zastanowienia się nad potrzebami i możliwościami osób starszych, ich udziałem w życiu publicznym i potrzebą wspierania inicjatyw zgłaszanych przez środowiska senioralne. Zwrócono również uwagę na wartość życiowego doświadczenia seniorów – bezcennej skarbnicy wiedzy, z której młodsi powinni jak najwięcej czerpać.  Życzeń zdrowia, pogody ducha i satysfakcji z podejmowanych działań tego dnia nie zabrakło. W imieniu Zarządu Powiatu życzenia seniorom złożyli: Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska i wicestarosta Edmund Głombiewski, dołączając do nich zestaw upominków przydatnych do wyposażenia biura stowarzyszenia. W powiecie lęborskim i samym mieście funkcjonowanie prężnie działającej organizacji praktycznie od momentu jej powstania zyskała przychylność władz samorządowych. Stąd też częsta obecność podczas spotkań przedstawicieli powiatu, miasta i instytucji działających na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych, które podczas tego spotkania reprezentowali: starostowie, burmistrz Witold Namyślak, sekretarz miasta Marian Kurzydło oraz reprezentująca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kierownik tej placówki – Elżbieta Michalska.