Otwarcie 2 skrzydła Domu Seniora Magnolia

Utworzono: 25-07-2022
W minioną sobotę w Domu Seniora Magnolia, Starosta Lęborski – Alicja Zajączkowska na zaproszenie dyrektora – Andrzeja Santorskiego, uczestniczyła w otwarciu 2 skrzydła budynku.
W trakcie oficjalnego otwarcia nie zabrakło licznych podziękowań i gratulacji, które kierowane były do pracowników placówki i dyrektora.
Kulminacyjnym punktem otwarcia było przecięcie wstęgi przez Starostę Lęborskiego, Burmistrza Miasta Lęborka i przedstawicieli Domu Seniora Magnolia i wykonawców, w obecności podopiecznych placówki.