Pierwszy konwent nowo wybranych samorządowców

Utworzono: 11-06-2024

Po raz pierwszy w nowej kadencji zebrał się we wtorkowe przedpołudnie (11.06) Konwent starostów burmistrzów i wójtów. Dyskusja dotyczyła tematów związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi wokół budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Na zaproszenie starostów: Tomasza Litwina i Adriana Wenty, w spotkaniu uczestniczyli reprezentanci miast i gmin powiatu lęborskiego. Łebę reprezentowała burmistrz tego miasta Agnieszka Derba, miasto Lębork: burmistrz Jarosław Litwin wraz z zastępcą Krzysztofem Królem. Z gminy Cewice w rozmowach uczestniczył Grzegorz Marzęcki – kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji, reprezentujący wójta Jerzego Bańkę. Gminę Nowa Wieś Lęborska reprezentował wójt Szymon Medalion, zaś gminę Wicko wieloletni samorządowiec wójt Dariusz Waleśkiewicz.
Dyskusja podczas konwentu samorządowców związana była z tematami poruszanymi kilka dni wcześniej podczas obrad Zespołu ds. koordynacji inwestycji energetycznych w regionie pomorskim, które odbywało się w Gdańsku pod przewodnictwem Wojewody Pomorskiej Beaty Rutkiewicz, z udziałem Marszałka Województwa Pomorskiego i samorządowców pomorskich. Wówczas za ważną uznano sprawę budowania wielostronnego dialogu uwzględniającego kwestie istotne dla inwestora, samorządów, ale przede wszystkim stawiającego wysoko w hierarchii znaczeniowej dobro mieszkańców i korzyści stymulujące rozwój na obszarach w kręgu realizowanej inwestycji jądrowej. Stąd też udział w spotkaniu przedstawicieli Polskich Elektrowni Jądrowych, GDDKiA oraz PKP PLK. Tematyka poruszana wówczas wróciła podczas wtorkowego konwentu w starostwie. Uczestnicy omówili możliwości i oczekiwania związane z realizacją uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” na lata 2024 – 2028. – To ważne tematy, które dotyczą wszystkich samorządów w powiecie lęborskim – mówi Tomasz Litwin Starosta Lęborski – Chcemy mówić wspólnym głosem i wspólnie dbać o korzystne rozwiązania dla mieszkańców powiatu lęborskiego. Dlatego też rozmawiamy ze sobą na poziomie samorządowym, a efektem będzie wspólne stanowisko w istotnych kwestiach, uwzględniające dobro członków każdej z lokalnych miejskich i gminnych społeczności.