„Pomorskie bez smogu” – w lęborskim starostwie

Utworzono: 11-06-2024

W sali obrad Rady powiatu Lęborskiego zorganizowane zostało spotkanie szkoleniowe pod nazwą „Dzień otwarty – Pomorskie bez smogu”. To wspólna inicjatywa realizowana razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne spotkania odbywają się w różnych częściach województwa pomorskiego. Celem jest przypomnienie mieszkańcom województwa pomorskiego o obowiązkach, które zostały na nich nałożone uchwałami antysmogowymi, w tym m.in. obowiązku wymiany urządzeń grzewczych na ekologiczne źródła ciepła. Spotkanie służyło także przedstawieniu dostępnych mechanizmów wsparcia finansowego możliwych do wykorzystania przy realizacji ww. inwestycji. Spotkanie w lęborskim starostwie otworzył Tomasz Litwin – Starosta Lęborski. – Zachęcam bardzo do zainteresowania się zagadnieniami dotyczącymi ochrony powietrza i upowszechniania tego tematu w kręgach znajomych i przyjaciół. To ważne czym oddychamy i czym będą w przyszłości oddychały nasze dzieci, a na ten moment wiele w kwestii czystości powietrza można poprawić – mówił starosta zachęcając do udziału w szkoleniowej części spotkania.

O zasadach obowiązujących w przyjętych rozwiązaniach antysmogowych mówili: Grażyna Bar i Małgorzata Wadecka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Tomasz Kręcicki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Przypomnijmy graniczne daty wynikające z uchwał antysmogowych dla województwa pomorskiego, regulujące terminy obowiązkowej wymiany „kopciuchów”.

Już od 01.09.2024 r. – obowiązywać będzie zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klasy 3 lub nieposiadających tabliczki znamionowej.

Od 01.09.2026 r. – zacznie obowiązywać zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4.

Od 01.07.2035 r. – obowiązywać będzie zakaz eksploatacji kotłów na węgiel i drewno klasy 5

Najbliższy graniczny termin to 31.08.2024 r. To data do której należy wymienić kominki i inne miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały ponadto dostępne programy oferujące mieszkańcom regionu i jednostkom samorządu terytorialnego wsparcie finansowe w realizacji inwestycji: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021- 2027, Pomorski Fundusz Antysmogowy, Czyste Powietrze i Ciepłe Mieszkanie.

Wszyscy zainteresowani szczegółami programów, mogą zasięgnąć informacji korzystając z poniższych linków:
https://powietrze.pomorskie.eu/
https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze/