Ponad 7 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Starostwa Powiatowego w Lęborku

Utworzono: 18-12-2020

Ponad 7 mln zł na dofinansowanie nowych inwestycji w Powiecie Lęborskim

11 grudnia br., na konto  Starostwa Powiatowego w Lęborku wpłynęły środki na dofinansowanie wszystkich zgłoszonych przez Powiat Lęborski inwestycji, w pierwszym naborze wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,  w tym:

  • adaptacja budynku po placówce opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Okrzei 15, na Centrum Usług Społecznych - 2.000.000,00 zł
  • poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lęborskiego - 3.206.543,33 zł
  • termomodernizacja budynku Zespołu  Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku - 2.448.000,00 zł.

Zarząd Powiatu Lęborskiego z zadowoleniem przyjął informację o otrzymanym dofinansowaniu, w łącznej wysokości 7.654.543,33 zł, dla wszystkich zgłoszonych inwestycji przez Powiat Lęborski, w pierwszym naborze wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki otrzymanym środkom, będzie możliwe zrealizowanie inwestycji potrzebnych społeczności powiatu Lęborskiego, nawet tych, które ze względu na ograniczone możliwości finansowe Powiatu Lęborskiego, nie mogły zostać zrealizowane od wielu lat.