Posiedzenie Powiatowej Rady Oświatowej

Utworzono: 10-02-2016

W dniu 8 lutego 2016r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Oświatowej. W spotkaniu uczestniczyli: władze samorządowe Powiatu Lęborskiego, przedstawiciele gmin, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz przedsiębiorcy współpracujący z placówkami oświatowymi.

 Skład osobowy Powiatowej Rady Oświatowej określa Uchwała nr 117/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 13.01.2016 r. w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Lęborskiego.

Spośród zebranych przedstawicieli wybrano Przewodniczącego Rady, którym został Pan Tadeusz Rabka Radny Powiatu Lęborskiego oraz Wiceprzewodniczacego Rady, ktorym został Pan Dariusz Karaś przedstawiciel pracodawcy Meyn Polska sp. z o.o., wspolpracującego z Zespołem Szkół Mechaniczno - Informatycznychw Lęborku.

Rada Oświatowa podczas spotkania ustaliła plan pracy i terminarz spotkań oraz zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia zasad udzielania Stypendium Starosty Lęborskiego dla uczniow uczacych się w szkołach ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie powiatu lęborskiego.

 

Posiedzenie Powiatowej Rady
Posiedzenie Powiatowej Rady
Posiedzenie Powiatowej Rady