Powiat Lęborski w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – „Dostępne mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla Absolwenta”

Utworzono: 29-07-2022
27 lipca 2022 r. Wicestarosta Lęborski Edmund Głombiewski, wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Lęborskiego - Jackiem Perłakiem podpisali oświadczenia o przystąpieniu do programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – „Dostępne mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla Absolwenta” , w ramach dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
W ramach programów mieszkańcy naszego powiatu – osoby przede wszystkim ze znacznym stopniem niepełnosprawności - z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka będą mogły otrzymać dofinansowanie na:
- wynajęcie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - na koszt wynajmu - czynsz oraz koszty związane z jego eksploatacją, w tym np. opłaty za ogrzewanie lokalu opłaty za energię elektryczną, opłaty za wywóz śmieci, fundusz remontowy itp. - wsparcie przez 36 miesięcy najmu lokalu od 100% w pierwszym roku do 40% w trzecim roku najmu,
- dofinansowanie zamiany miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych - w wysokości zależnej od ceny mieszkania sprzedawanego i nabywanego oraz określonego wskaźnika, co oznacza możliwość wsparcia w wysokości nawet powyżej 80tys. zł,
W I transzy powiat lęborski wystąpił o kwotę 176 945,22 zł.
Wnioski w ramach ww. form wsparcia już w sierpniu będzie można składać w systemie SOW przez stronę internetową: www.sow.pfron.org.pl.
Wszelkich informacji udziela PCPR w Lęborku tel. 59 8628 106.