• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Powiat pozyskał dofinansowanie

Prawie 482 tys. zł Powiat Lęborski pozyskał w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Środki pochodzą z funduszy europejskich wspartych finansowaniem krajowym.

481.845 zł to kwota przyznana w efekcie zapotrzebowania złożonego przez Powiat na sprzęt komputerowy i audiowizualny niezbędny do realizowania przez wychowanków pieczy zastępczej zadań w trybie zdalnego nauczania, środki ochrony osobistej oraz wyposażenie miejsc kwarantanny organizowanych dla dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej.

W wyniku podziału środków dokonanego przez Wojewodę Pomorskiego, Powiat Lęborski uzyskał dofinansowanie we wskazanej kwocie, składające się w 84,28 proc. (406.099 zł) ze środków europejskich i 15,72 proc. (75.746 zł) ze środków dotacji celowej w formie współfinansowania krajowego.

Z pomocy w zakresie dostępu do sprzętu multimedialnego skorzysta w powiecie lęborskim 41 tzw. rodzin spokrewnionych, 18 niezawodowych rodzin zastępczych, 9 rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka oraz dzieci i młodzież z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Ogółem pomoc trafi do ponad 120 dzieci z terenu powiatu lęborskiego.