Powiat wspólnie z Nadleśnictwem

Utworzono: 22-06-2022

W Starostwie Powiatowym w Lęborku podpisane zostały umowy o współfinansowaniu inwestycji drogowych z Nadleśnictwem Cewice. Dotyczą remontu drogi powiatowej 1328G Siemirowice – Pieski oraz I etapu przebudowy drogi powiatowej na 1320G na odcinku od drogi krajowej nr 6 do miejscowości Unieszyno.

Umowy sygnowali reprezentujący Powiat – Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski i wicestarosta Edmund Głombiewski, reprezentujący Nadleśnictwo Cewice – Nadleśniczy Krzysztof Liziński oraz Adrian Wenta – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, pełniącego rolę inwestora wiodącego. Współfinansowanie remontu drogi Siemirowice – Pieski odbędzie się, zgodnie z zapisami umowy, w partnerstwie „pół na pół”. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia publicznego oszacowany został na kwotę 160 tys. zł. W drugim przypadku, koszt przebudowy DP 1320G na odcinku od Pogorzelic do Unieszyna (5,8 km) oszacowany został na 3.338.888,89 zł. Udział środków związanych z funduszem leśnym wyniesie ok. 3 proc. tej wartości, czyli 100 tys. zł. W ramach umowy, nadleśnictwo dokona przebudowy dróg pożarowych nr 21 w leśnictwach Jeziernik i Maszewo oraz drogi nr 22 w Leśnictwie Uniesin. Rozpoczęcie obu inwestycji to kolejne działania na rzecz poprawy infrastruktury drogowej powiatu lęborskiego i bezpieczeństwa użytkowników dróg, realizowane konsekwentnie przez Zarząd Powiatu Lęborskiego. Na wspólnej realizacji przedsięwzięcia publicznego, w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej zyska również nadleśnictwo uzyskując dostęp do dróg o poprawionym standardzie i podwyższonej wytrzymałości, co ułatwi gospodarkę leśną na terenie Nadleśnictwa Cewice.