Powiat z OMGGS

Utworzono: 11-06-2024

Podsumowaniu już zrealizowanych wspólnych inwestycji oraz planom metropolii na kilka kolejnych lat opisanych w Strategii Metropolii poświęcone było poniedziałkowe Walne Zebranie Członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Powiat Lęborski reprezentował Starosta Lęborski Tomasz Litwin.

Aktualnie OMGGS zrealizował ponad 200 inwestycji na łączną kwotę 3,7 mld zł. W nowym okresie programowania UE do roku 2027 przewidzianych zostało kolejnych 120 projektów z planowanym dofinansowaniem krajowym i unijnym w kwocie 1,23 mld zł. W przyjętych w strategii zapisach znalazły się m.in.: działania na rzecz ochrony klimatu i wspólne planowanie inwestycji, realizacja rozwiązań usprawniających transpor oraz wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego metropolii. To było pierwsze po kwietniowych wyborach samorządowych Walne Zebranie OMGGS. Obecnie Radzie OMGGS przewodniczy Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska. Funkcję zastępców pełnią: Aleksandra Kosiorek - prezydent m. Gdyni i Magdalena Czarzyńska-Jachim - prezydentka Sopotu.

Pełen skład nowej Rady Stowarzyszenia przedstawia się następująco:
▪️ Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska
▪️ Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni
▪️ Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydent Sopotu
▪️ Bogdan Łapa, starosta kartuski
▪️ Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego
▪️ Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa
▪️ Jacek Michalski, burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
▪️ Jarosław Białk, starosta pucki
▪️ Jarosław Litwin, burmistrz Lęborka
▪️ Mirosław Augustyn, starosta tczewski
▪️ Leszek Sarnowski, starosta sztumski
▪️ Piotr Szwedowski, starosta malborski