Powiatowa Rada Rynku Pracy w nowym składzie

Utworzono: 22-05-2023

Od poniedziałku (22.05) Powiatowa Rada Rynku Pracy funkcjonuje w nowym składzie osobowym. Nowych członków Rady powołała, zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego, Starosta Lęborski – Alicja Zajączkowska.

Podziękowania za społeczną pracę w Radzie otrzymali: Renata Kępińska, Marzena Rapalska, Stanisław Jakonis, Zdzisław Chojnacki, Marek Kuriata, Jan Neubauer, Adam Nowak, Marek Stawski, Andrzej Tandek i Jerzy Tyrakowski.
Powodem zmian jest czteroletnia kadencyjność tego organu. Wyrażając uznanie za społeczną pracę dotychczasowym członkom, starosta dziękowała za zaangażowanie oraz cenne rady i wskazówki, które Rada wypracowywała w zakresie realizowanej przez Powiat za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy lokalnej polityki rynku pracy. Członkowie tego gremium uczestniczyli również w podziale środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz na rzecz aktywizacji zawodowej. – Dzięki państwa zaangażowaniu fundusze były dzielone adekwatnie do potrzeb, wspieraliście swoją działalnością najistotniejsze cele strategiczne rynku pracy w powiecie lęborskim za co serdecznie dziękuję – mówiła starosta.
Starosta Lęborski wręczyła również akty powołania nowym członkom rady oraz oficjalnie rozpoczęła pierwsze obrady tego gremium. Sześć osób z ustępującego składu zasiliło nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy. Są to:
Marzena Rapalska – desygnowana przez Forum Związków Zawodowych – Zarząd Województwa Pomorskiego,
Marek Kuriata i Adam Nowak – reprezentanci samorządu powiatowego,
Jan Neubauer – Stowarzyszenie Kupców Powiatu Lęborskiego,
Andrzej Tandek – Pomorska Izba Rolnicza,
Jerzy Tyrakowski – Lęborski Klub Przedsiębiorców.
W nowym składzie rady znaleźli się również: 
Hanna Kurs – reprezentantka samorządu terytorialnego,
Krystyna Orłoś – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego,
Mieczysław Kwidziński – Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
Piotr Mądrzak – NSZZ „Solidarność” Region Gdańsk,
Wacław Markowiak – Pracodawcy Pomorza.