Powiatowa Rada Rynku Pracy w starostwie

Utworzono: 16-07-2021

16 lipca 2021 r. od godzin rannych, w sali obrad Starostwa Powiatowego w Lęborku, obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy. Spotkanie zainaugurowała Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska wraz z Przewodniczącą Renatą Kępińską. Miniony rok był dla nas wszystkich bardzo trudnym pod względem wdrażania nowej rzeczywuistości, pandemicznej rzeczywistości - wspomniała Starosta Zajączkowska podczas spotkania. Koniecznie trzeba zauważyć specyficzne warunki pracy w jakich musieli odnaleźć się  pracownicy  Powiatowego Urzędu Pracy. Bardzo sprawnie, pracując na 2 zmiany, wdrażali pomoc wynikającą z zapisów kolejnych wersji „tarcz” – rządowych programów pomocowych. Sumaryczna kwota wypłaconych dofinansowań i udzielonych pożyczek wyniosła 26.618.539,13 zł. Za to im dziś z całego serca serdecznie dziękuję.

Dziękuję Państwu, tj. członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy za stały monitoring działań oraz merytoryczną współpracę: Renacie Kępińskiej - Przewodniczącej PRRP w Lęborku, Marzenie Rapalskiej, reprezentującej Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego, Zdzisławowi Chojnackiemu - Przewodniczącemu Rady Powiatu, Stanisławowi Jakonisowi - reprezentującemu "NSZZ Solidarność" Region Gdański, Radnemu Markowi Kuriacie, Janowi Neubauerowi - reprezentującemu Stowarzyszenie Kupców Powiatu Lęborskiego, Adamowi Nowakowi - Członkowi Zarządu Powiatu Lęborskiego, Markowi Stawskiemu - przedstawicielowi "Pracodawców Pomorza", Andrzejowi Tandkowi - przedstawicielowi Pomorskiej Izby Rolniczej oraz Jerzemu Tyrakowskiemu z Lęborskiego Klubu Przedsiębiorców.

Od 1.04.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku  rozpoczął realizację instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, wprowadzonych w życie ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Szybka realizacja  zadań   miała zapewnić  natychmiastowe wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w wyniku epidemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji i oczekiwali sprawnej i błyskawicznej  pomocy.

Okres wakacyjny jest czasem wzmożonej aktywności osób podejmujących pracę. I o tej aktywności oraz ogólnej sytuacji rynkowe w naszym regionie na dzień 30 czerwca br.  wspomniała Dyrektor Małgorzata Dominiecka. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku nadal zabiega o pozyskiwanie środków Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, które mają jednocześnie łagodzić skutki bezrobocia, a także wspomóc aktywizację zawodową. Fundusze przyznawane są algorytmem, a więc wymagają ciągłego monitorowania i modyfikowania budżetu, stąd uzgadniane były przesunięcia.

Podczas posiedzenia Powiatowa Rada Rynku Pracy w Lęborku opiniowała również wniosek o organizację prac interwencyjnych pracodawcy mającego siedzibę poza terenem naszego powiatu, przyznania bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska bezrobotnego.

Ostatnim punktem posiedzenia było przedłożenie informacji o stopniu zaawansowania realizacji zadań w ramach Tarczy Antykryzysowej według stanu na dzień 30.06.2021 r.

Spotkanie po wielomiesięcznej przerwie, spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi odbyło się w formule stacjonarnej.