• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Powiatowy konkurs na najładniejszą posesję "Żyjmy ładniej"

Starostwo Powiatowe w Lęborku informuje, iż w roku bieżącym odbędzie się kolejna - XIX edycja konkursu powiatowego na najładniejszą posesję p.n. „Żyjmy Ładniej”.

Konkurs organizowany pod patronatem Starosty Lęborskiego rozgrywany jest w dwóch kategoriach: posesja rolnicza i nierolnicza.

Osoby zainteresowane w terminie do dnia 15 czerwca składają wypełnione i podpisane karty zgłoszenia do właściwego urzędu gminy. Powołana przez Starostę Lęborskiego komisja w terminie do dnia 20 sierpnia dokonuje lustracji i oceny zgłoszonych posesji.

Uczestnicy konkursu powiatowego w danym roku, nie mogą brać udziału w konkursie w kolejnych trzech latach.