Profilaktyka i systematyczność są najważniejsze

Utworzono: 15-11-2023

Światowy Dzień Cukrzycy był okazją do okolicznościowego uroczystego spotkania członków Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. O aktualnie realizowanych projektach i roli profilaktyki w walce z tą chorobą mówiły przedstawicielki Zarządu Wojewódzkiego PSD w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządów powiatu i miasta oraz kierownictwo jednostek realizujących zadania pomocy społecznej.

- W ramach projektu, który realizujemy przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przygotowałam plansze edukacyjne, które przypominają o kwestiach, które diabetykom są doskonale znane, ale które warto przypominać, bo są niezwykle istotne dla komfortu życia i skuteczności terapii w cukrzycy – mówiła Ewa Dygaszewicz – prezes pomorskiego PSD.

Wśród najistotniejszych zasad E. Dygaszewicz, pracująca na co dzień w poradni diabetologicznej w Gdyni, wymienia „plan dnia diabetyka”. – Najważniejsza jest regularność posiłków – mówi prezeska – To nie znaczy, że musimy jeść z zegarkiem w ręku, ale nie powinno się robić ani zbyt dużych, ani zbyt małych odstępów między posiłkami, ponieważ istnieje wówczas ryzyko niedocukrzenia, albo przekroczenia norm glukozy, co wynika z procesów fizjologicznych organizmu potrzebującego energii do funkcjonowania..

Nie mniej od regularności posiłków, w leczeniu cukrzycy ważna jest aktywność fizyczna, ponieważ sprzyja uelastycznieniu naczyń krwionośnych, stabilizacji ciśnienia krwi i lepszej wrażliwości na insulinę. Wymienione schematy, które powinny stać się trwałymi nawykami wspierane są nowoczesną farmakologią, jednak ważne jest, by oba te elementy ze sobą współgrały, żeby mówić o skuteczności terapii.

W ramach realizowanego projektu, opracowany został specjalny poradnik, ułatwiający osobom zmagającym się z problemem cukrzycy, usystematyzowanie tych elementów życia i zachowań, które oddziałują pozytywnie na efektywność procesu leczniczego. Poradnik zawiera również analizę konkretnych przypadków, co świetnie ilustruje wiedzę teoretyczną. W formie cyfrowej, na nośnikach pamięci wymiennej egzemplarze poradnika – do udostępniania wszystkim zainteresowanym, E. Dygaszewicz przekazała Henrykowi Klinkoszowi - prezesowi Zarządu Koła Miejskiego PSD w Lęborku.

O nowoczesnych metodach stałego sensorycznego pomiaru glikemii mówiła kolejna reprezentantka wojewódzkiego PSD – Krystyna Kiedrowicz. Dodała, że w tradycyjnej metodzie pomiaru, przy użyciu glukometru, istotne jest, by badać się nie tylko na czczo, bo nie daje to pełnego obrazu stanu glikemii, odnosząc wskazania w zasadzie tylko do stanu po ostatnim posiłku. – Ważne jest, by ustalić w porozumieniu z lekarzem prowadzącym, albo nawet w porozumieniu ze sobą samym, schemat pomiarów, obejmujący jak najszersze spektrum codziennego funkcjonowania – mówiła K. Kiedrowicz – Na przykład: jednego dnia dokonajmy pomiaru na czczo, drugiego dnia przed obiadem i po obiedzie, a trzeciego np. przed i po kolacji. W zależności od trybu życia, można również dokonać pomiaru przed snem lub w nocy. W dzienniczkach pomiarów trzeba również koniecznie odnotowywać odstępstwa od diety, np. zjedzenie kawałka „nadprogramowego” ciasta, bo to ułatwia później lekarzowi interpretację wyników i ewentualne skoki glikemii jako zdarzenia incydentalne, a nie świadczące o pogorszeniu stanu pacjenta lub nieskuteczności terapii.

Edukacja i profilaktyka w cukrzycy są bardzo ważne. I taką właśnie edukacyjną i motywacyjną rolę pełnią stowarzyszenia. „Cukrzyca nie boli” – mówią fachowcy – Jednak jej powikłania mogą nie tylko pogorszyć jakość życia, ale spowodować rozwój schorzeń, których skutki mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia.

Okolicznościowe spotkania lęborskich diabetyków pełnią rolę nie tylko edukacyjną, ale również integrują środowisko. Są okazją do pobiesiadowania i korzystnej dla zdrowia aktywności fizycznej na tanecznym parkiecie.

Z diabetykami spotkali się tego dnia samorządowcy. – Życzę państwu zdrowia i dobrych efektów tego „umawiania się ze sobą” w znaczeniu przywoływanej dzisiaj wielokrotnie profilaktyki i systematyczności – mówiła starosta Alicja Zajączkowska, przekazując prezesowi miejscowego PSD okolicznościowe upominki dla stowarzyszenia. Staroście w życzeniach wtórował burmistrz Witold Namyślak. Instytucje pomocy społecznej, współpracujące ze stowarzyszeniem reprezentowały Bogusława Lis-Zielińska – dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Elżbieta Michalska – kier. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku.