Przedświątecznie i konkursowo w kinie

Utworzono: 06-12-2022

Dzieci, rodzice, przedstawiciele podmiotów realizujących pomoc społeczną oraz pracownicy służb socjalnych spotkali się w miniony poniedziałek w Kinie Fregata. Okazją było podsumowanie dwóch konkursów zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Oba konkursy odbywały się pod patronatem Starosty Lęborskiego. Pierwszy dotyczył tematycznie nadchodzących świąt – drugi zaś bardzo szerokiego zakresu rozumienia słowa „przyjaźń” w ujęciu memicznym. W ujęciu słownikowym „mem” – to połączenie grafiki i tekstu, będące humorystycznym komentarzem do bieżących wydarzeń, prezentacją poglądów czy emocji. Pojęcie memu internetowego nawiązuje do memetyki Richarda Dowkinsa z 1976 roku. Mem oznacza więc ewoluującą jednostką informacji kulturowej. Tworzy się go wokół powtarzających się tematów bądź obrazów, które są na bieżąco poszerzane w odniesieniu do aktualnych zjawisk kulturowych, wydarzeń, zachowań osób publicznych itp.
Szczegółowe cele konkursów i listę laureatów zamieszczamy poniżej:

1. Konkurs artystyczny na stworzenie ozdoby świątecznej/stroika promujący ideę rodzicielstwa zastępczego pod hasłem: ,,MAGIA ŚWIĄT ”.

Celem konkursu było:
• propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
• rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych,
• pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu lęborskiego na temat rodzicielstwa zastępczego,
• kształtowanie empatii wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin,
• profilaktyka nieodpowiednich wzorców rodzinnych,
• uwrażliwienie na potrzeby dzieci wychowujących się w trudnych środowiskach rodzinnych.

Spośród dostarczonych prac Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Lęborku nagrodziło następujących uczestników wg kategorii wiekowych:

Uczniowie klas I-III:
- I miejsce: Konstancja Żydyk, Lea Koszałka, Tadeusz Reszkowski
- II miejsce: Oksana Hinc, Kornelia Jaźwiec
- III miejsce: Julia Dułak, Paulina Prusinowska
Wyróżnienia: Maja Kendyś, Kinga Lewandowska

Uczniowie klas IV-VIII:
- I miejsce: Julia Kuklińska
- II miejsce: Dawid Salzer
- III miejsce: Lena Posańska, Jakub Freidag
Wyróżnienia: Małgorzata Puzdrowska, Julia Salzer, Laura Pirch, Hanna Bloch

2. Konkurs plastyczno–fotograficzny na przygotowanie MEMA przeciwko przemocy pod hasłem: „PRZYJAŹŃ” zorganizowany w ramach Programu Osłonowego pn.: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2022, współfinansowany z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu „Przyjaźń alternatywą dla przemocy”, przeprowadzony w zakresie Światowej Kampanii: „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

Laureaci konkursu:
Uczniowie klas I-III:|
- I miejsce: Anastazja Oborzyńska
- II miejsce: Jakub Kropidłowski
- III miejsce: Julia  Kos
Wyróżnienia: Malwina Trowska, Nikodem Huk, Liliana Fiuk

Uczniowie klas IV-VIII:
- I miejsce: Maria Szafałowicz
- II miejsce:  Bartek Batyra
- III miejsce: Maciej Tubacki
Wyróżnienia: Damian Sekreta, Marta Wenta, Artur Dębski

Nagrody laureatom wręczyły: starosta Alicja Zajączkowska i Bogusława Lis-Zielińska – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W świątecznym spotkaniu organizowanym w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim”, uczestniczyły dzieci i młodzież z rodzinnej pieczy zastępczej z powiatu lęborskiego. Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć wszystkie nagrodzone prace, wymienić się spostrzeżeniami, wrażeniami i złożyć sobie świąteczne życzenia.
Wręczenie paczek przez Mikołaja poprzedziła projekcja filmowa „Dziwny świat”.

(Więcej zdjęć na facebooku Powiatu Lęborskiego)