Radni powołali przewodniczącego

Utworzono: 08-05-2024

Mirosław Tandek został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego. Głosowanie zostało przeprowadzone we wtorek (7.05) podczas pierwszej sesji VII kadencji Rady Powiatu Lęborskiego.

Kandydaturę Mirosława Tandka poparło 19 radnych w głosowaniu tajnym. Tym samym radny M. Tandek będzie pełnił funkcję przewodniczącego po raz kolejny. W minionej kadencji funkcję tę przejął po Zdzisławie Chojnackim. Na ten moment nowo wybrany Przewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego będzie jednoosobowo kierował pracami Rady Powiatu, ponieważ w dalszym ciągu na obsadzenie czekają funkcje wiceprzewodniczących rady. Wczorajsze głosowanie w tej sprawie nie przyniosło rozstrzygnięcia, ponieważ żaden ze zgłoszonych kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów poparcia. Radni głosowali nad kandydaturami Piotra Pobłockiego, reprezentującego Koalicję Obywatelską i Jacka Perłaka, reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości. Wczorajsze obrady nie zakończyły się również wyborem Starosty Lęborskiego, ponieważ zgłoszone kandydatury: obecnej starosty Alicji Zajączkowskiej i radnego KWW Czas na zmiany – Tomasza Litwina otrzymały równe poparcie po 9 głosów. Po raz kolejny radni będą decydować o uzupełnieniu składu prezydium Rady oraz o wyborze Starosty Lęborskiego w przyszły wtorek – 14 maja.